Woonzorgproject Moorsele

Het woonzorgproject "MO2 - zuurstof voor Moorsele" 
wil via een vernieuwend partnerschap de dienstverlening dichter bij de bevolking wil brengen en de algemene levenskwaliteit in Moorsele verbeteren, met bijzondere aandacht voor de kwetsbare inwoners. Dit project werd goedgekeurd door de provincie West-Vlaanderen en omvat volgende concrete acties:

  • Maaltijden in restaurant Sint Jozef: Moorselenaars die moeite hebben om zelf een maaltijd te bereiden of die zich eenzaam voelen kunnen 's middags en 's avonds een maaltijd nuttigen in het woonzorgcentrum Sint Jozef. Meer info.
  • Ontmoetingsruimte: In het woonzorgcentrum Sint Jozef wordt er dagelijks tussen 9 en 19 uur een ruimte ter beschikking gesteld. Deze ruimte moet een stimulans bieden aan Moorselenaars om terug deel te nemen aan het sociale leven in Moorsele. In de ontmoetingsruimte worden de kranten, enkele spelen en TV ter beschikking gesteld.
  • Zitdag dienst thuiszorg: in het woonzorgcentrum Sint Jozef houdt de dienst thuiszorg van het OCMW een wekelijks zituur op donderdag van 9-10 uur. Moorselenaars en hun mantelzorgers kunnen er gratis terecht voor informatie over alle thuiszorgmogelijkheden, tegemoetkomingen en voordelen aan zorgbehoevende personen.

Alle actuele informatie over het activiteiten- en dienstverleningsaanbod van het woonzorgproject MO2 vind je in ons maandblad De Wegwijzer.

Bekijk ook onze facebookpagina MO Twee Moorsele!

Verantwoordelijke dienst

Woonzorgproject Moorsele MO2

Meer info

Contactpersoon: Henk Vandenbroucke (henk.vandenbroucke@ocmwwevelgem.be of 0470/93 67 67)

flyer_mo2 - zuurstof voor moorsele.pdf