Centrumvernieuwing Gullegem

🚧 Vanaf 18 maart tot half mei worden nutswerken uitgevoerd om het centrum van Gullegem voor te bereiden op de herinrichting. 

Alle informatie en updates over deze werken.

Waarom een centrumvernieuwing?

In het beleidsplan 2020-2025 wordt vooropgesteld om onze centra en kernen verder te ontwikkelen tot levendige ontmoetingsruimten. Zo willen we het centrum van Gullegem aantrekkelijk en levendig maken voor iedereen, over de generaties heen. Het moet een plek zijn waar het gezond wonen en aangenaam vertoeven is. 

Belangrijk hierin is het ondersteunen van het verenigingsleven door het bouwen van een nieuw ontmoetingscentrum. Het toepassen van het stoep-principe,  het verhogen van de verkeersveiligheid versterkt een centrum als een ontmoetingsplek over de generaties heen. We streven naar voldoende ruimte voor water en groen, en het versterken van het economisch weefsel.

Centrumvernieuwing Gullegem visieschets

 

Wat voorafging:

Workshops en voorstudie tot krijtlijnen ontwerpvisie

De voorbije jaren organiseerde intercommunale Leiedal samen met Wevelgem een reeks workshopdagen vertrekkend van deze noden. Hierbij werd de expertise ingeroepen van ruimtelijk ontwerper en planner Els Nulens, oprichter van stedenbouwkundig bureau Blauwdruk, die ons hielp met het opmaken van de krijtlijnen.

Bij deze oefening werd rekening gehouden met het gevraagde bouwprogramma, de mogelijkheden en beperkingen van de sites en de ambities van het bestuur. Het resultaat hiervan is deze visieschets.

Na het definiëren van de ontwerpvisie en voor het lanceren van de ontwerpopdracht, werd een participatietraject opgestart. Via ons inspraakplatform kon je, van 27 april tot en met 30 november 2021, jouw mening geven op de voorlopige visie. Rekening houdend met deze inbreng werd de ontwerpopdracht uitgeschreven.

Ontwerpopdracht en gekozen ontwerpteam

Het voorbije jaar gingen we, samen met De Vlaams Bouwmeester, op zoek naar een ontwerpteam van architecten en landschapsarchitecten. Op 22 juni 2022 werd de opdracht gegund aan het ontwerpteam Dierendonckblancke architecten, OKRA landschapsarchitecten en Veldhuis architecten. Ook werken we nauw samen met de Vlaamse Milieumaatschappij, die beheerder is van de Heulebeek en de heraanleg ervan financiert.

Groeien naar een realisatie

In het ontwerp vertaalt het ontwerpteam de krachtlijnen uit het onderzoek in een concreet plan. De ambities werden tussentijds teruggekoppeld en afgetoetst bij verschillende betrokken actoren tijdens de infomarkten eind maart 2023: omwonenden, handelaars en toekomstige gebruikers. Door hen te betrekken in dit verhaal, ontwikkelen we samen een aantrekkelijk, duurzaam en bruisend centrum. Kon je er niet bij zijn? Lees alles na!

De vernieuwing zal bestaan uit vijf onderdelen met elk hun eigen accenten, techniciteit en aandachtspunten: een nieuw ontmoetingscentrum op maat, de introductie van een levendig centrumplein, het herwaarderen van de Heulebeek, opgewaardeerde groenzones en een bereikbaar en verkeersveilig centrum. Gullegem heeft niet alleen nood aan een grotere polyvalente evenementenzaal, maar ook aan een dynamische en aantrekkelijke gemeentelijke ontmoetingsplek van en voor iedereen. Het gaat dus niet enkel over een ‘gebouw’ maar ook over de publieke ruimte. Gezien de complexiteit van dit ambitieus centrumvernieuwingsproject is een geïntegreerde opdracht aangewezen om de omgevingsaanleg en het nieuwe OC samen aan te pakken. Zo kunnen we de verschillende deelopdrachten in harmonie op elkaar afstemmen.Ontdek meer informatie 👇

Centrumvernieuwing Gullegem 2023 - Visieplan

Volgende stappen

We plannen de werken in het voorjaar 2024 op te starten. De heraanleg van de omgeving zal gefaseerd verlopen. In afwachting van het nieuwe ontmoetingscentrum willen we het oude ontmoetingscentrum zo lang mogelijk behouden. De volledige doorlooptermijn van de omgevingswerken, inclusief het bouwen van het nieuwe ontmoetingscentrum, zal ongeveer drie jaar in beslag nemen. Na aanbesteding van de werken, eens de aannemer(s) gekend zijn, volgt meer informatie over de concrete timing en fasering van de werkzaamheden.

Meer info over het doorlopen traject en alle toekomstige updates over de timing vind je op deze pagina.