Centrumvernieuwing Gullegem

Waarom een centrumvernieuwing?

Wevelgem zet in op kernvernieuwing van de centra, zodat het er gezond wonen en aangenaam vertoeven is. Bovendien streven we naar voldoende ruimte voor water en groen. Het doel? De centra aantrekkelijk en levendig maken voor iedereen, zo ook centrum Gullegem.

Belangrijk hierin is het ondersteunen van het verenigingsleven door het bouwen van een nieuw ontmoetingscentrum. Het toepassen van het stop-principe en het verhogen van de verkeersveiligheid versterkt een centrum als een ontmoetingsplek over de generaties heen.

Op 23, 24 en 25 maart 2023 werd het voorontwerp toegelicht.

Kon je er niet bij zijn? Lees alles na!

Centrumvernieuwing Gullegem visieschets

Workshops en voorstudie tot krijtlijnen ontwerpvisie

De voorbije jaren organiseerde intercommunale Leiedal samen met Wevelgem een reeks workshopdagen vertrekkend van deze noden. Hierbij werd de expertise ingeroepen van ruimtelijk ontwerper en planner Els Nulens, oprichter van stedenbouwkundig bureau Blauwdruk, die ons hielp met het opmaken van de krijtlijnen.

Bij deze oefening werd rekening gehouden met het gevraagde bouwprogramma, de mogelijkheden en beperkingen van de sites en de ambities van het bestuur. Het resultaat hiervan is deze visieschets.

Na het definiëren van de ontwerpvisie en voor het lanceren van de ontwerpopdracht, werd een participatietraject opgestart. Via ons inspraakplatform kon je, van 27 april tot en met 30 november 2021, jouw mening geven op de voorlopige visie. Rekening houdend met deze inbreng werd de ontwerpopdracht uitgeschreven.

Ontwerpopdracht en gekozen ontwerpteam

Het voorbije jaar gingen we, samen met De Vlaams Bouwmeester, op zoek naar een ontwerpteam van architecten en landschapsarchitecten. Op 22 juni 2022 werd de opdracht gegund aan het ontwerpteam Dierendonckblancke architecten, OKRA landschapsarchitecten en Veldhuis architecten. Ook werken we nauw samen met de Vlaamse Milieumaatschappij, die beheerder is van de Heulebeek en de heraanleg ervan financiert.

Ontwerp ontwerpteam Centrumvernieuwing Gullegem

Gekozen  ontwerpvoorstel

Het gekozen ontwerpvoorstel biedt een antwoord op de noden maar moet nog verfijnd worden. 

De vernieuwing zal bestaan uit vier onderdelen met elk hun eigen accenten, techniciteit en aandachtspunten: een nieuw ontmoetingscentrum, de introductie van een levendig, autoluw centrumplein, het herwaarderen van de Heulebeek en een upgrade van de publieke ruimte in het centrum met een focus op feestweide ‘De Gulle’. Gullegem heeft niet alleen nood aan een grotere polyvalente evenementenzaal, maar ook aan een dynamische en aantrekkelijke gemeentelijke ontmoetingsplek van en voor iedereen. Het gaat dus niet enkel over een ‘gebouw’ maar ook over de publieke ruimte.

Gezien de complexiteit van dit ambitieus centrumvernieuwingsproject is een geïntegreerde opdracht aangewezen om de omgevingsaanleg en het nieuwe OC samen aan te pakken. Zo kunnen we de verschillende deelopdrachten in harmonie op elkaar afstemmen.

Ontdek meer informatie 👇

Volgende stappen

Tegen het najaar van 2023 worden zowel de plannen van het OC als de omgevingsaanleg in een definitief ontwerp gegoten. We streven ernaar om halfweg 2024 te starten met de werkzaamheden.