Metamorfose voor Gullegem - nieuw ontmoetingscentrum en plein, feestweide naast de beek

De komende jaren ondergaat het centrum van Gullegem een grondige metamorfose. Zo bouwen we een nieuw ontmoetingscentrum in de Kerkstraat, ter hoogte van het speelpleintje. Op die manier creëren we een nieuw centrumplein. Daarnaast wordt ook een flink stuk van de Heulebeek opengemaakt. Een ambitieus plan, waarbij we de inwoners en gebruikers van het OC maximaal zullen betrekken.

Zicht op het nieuwe centrumplein en OC
© Leiedal | Let op: deze afbeelding geeft je een idee van hoe het nieuwe plein met het nieuw OC er kan uitzien. Het ontwerp ligt nog niet vast, dit is enkel een voorbeeld van hoe het er zou kunnen uitzien.

Geef jouw mening

Tijdens de verschillende fases van dit grote project, maken we ruimte voor participatie. Zo kan je nu al je mening geven over een aantal essentiële onderdelen van het nieuwe plein en OC. Klik op de knop 'Geef jouw mening' hieronder, log in en laat ons weten wat jij belangrijk vindt.

Ontmoetingscentrum op maat van de Gullegemnaar

Het huidige ontmoetingscentrum de Cerf is sinds 1996 eigendom van de gemeente, maar dateert uit de jaren ‘60. Het heeft lange tijd uitstekend dienst gedaan, maar vertoont nu toch een aantal gebreken: de feestzaal heeft zijn beperkingen, het gebouw vertoont slijtage en mist wat uitstraling, de toegankelijkheid en duurzaamheid raken achterhaald.

Nieuwbouw in de Kerkstraat

Vertrekkend vanuit de ruime participatie die we enkele jaren geleden al deden, werkten we samen met externe deskundigen aan een ruimtelijk inrichtingsplan voor het centrum. Want een gebouw is geen eiland op zich, het moet een meerwaarde zijn voor de omgeving. Er werden verschillende scenario’s onderzocht. De beste oplossing voor Gullegem is een nieuw OC op een andere plaats, namelijk in de Kerkstraat ter hoogte van het speelpleintje.

Samen met De Vlaams Bouwmeester op zoek naar een ontwerpteam  

Voor het ontwerp van het nieuw OC en het centrumplein doen we beroep op de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester. De ervaring en deskundigheid van de Vlaams Bouwmeester staan garant voor de kwaliteit van het ontwerp. Architecten uit binnen- en buitenland kunnen zich kandidaat stellen voor deze opdracht.

Het nieuwe centrum van Gullegem vanuit de lucht gezien
© Leiedal | Dit is een schets, een voorbeeld van hoe het zou kunnen zijn. Het ontwerp is dus nog niet definitief

Naadloze overgang van oud naar nieuw OC

Die nieuwbouwoperatie zorgt er voor dat de gebruikers naadloos kunnen overstappen van het oude OC naar het nieuwe. Er komt een zaal voor podiumactiviteiten, optredens en fuiven. Er zullen ook ledenvergaderingen en eetfestiviteiten mogelijk zijn. Daarnaast voorzien we ook klassen voor het Atelier Plastische Kunsten en een aantal les- en vergaderlokalen.

De gebruikers van het OC kunnen naadloos van het oude naar het nieuwe gebouw verhuizen
plattegrond van het vernieuwde centrum (schets)

Levendig, groen centrumplein en feestweide aan de beek

Door het nieuwe OC in de Kerkstraat te bouwen, creëren we een autoluw centrumplein. Dat plein verbindt het centrum rond de voorkant van de kerk (Dorpsplein - Peperstraat) met de publieke ruimte aan de achterkant van de kerk (marktplein).

Aantrekkelijk autoluw centrumplein

Het nieuwe plein neemt een deel van de huidige straat en parking in. We moedigen hiermee het zacht verkeer aan. Op het plein kan je veilig fietsen en wandelen. Een complete transformatie dus van verkeersruimte naar ontmoetingsruimte. De wekelijkse markt zal er plaatsvinden, net zoals de kermis en de vele andere evenementen die Gullegem rijk is.

We zijn al een tijdje aan het onderzoeken welke nevenbestemmingen er mogelijk zijn in de Sint-Amanduskerk. Het is één van de belangrijkste bakens en ontmoetingsplekken in de gemeente en we willen dit versterken. Het lijkt ons dan ook een goed idee om de bib, de dienst Burgerzaken en de wijkpolitie in de kerk te huisvesten. Uiteraard zal er in de kerk nog altijd plaats zijn voor liturgische diensten.

Heulebeek als sfeerbepalend element

Dankzij de centrumvernieuwing krijgt de Heulebeek terug de waardering die ze verdient. Samen met de Vlaamse Milieumaatschappij, de beheerder van de beek, leggen we ze weer open tot ongeveer achter de kerk. Momenteel loopt de Heulebeek in een betonnen koker onder de parking van het OC en onder het kleine wegje langs de kerk. In zo’n betonnen waterloop krijgt het waterleven niet veel kansen. Als we dat openleggen, zien we meteen weer meer vissoorten en andere waterdieren opduiken.

De Heulebeek loopt onder het centrum door een betonnen koker

Het openleggen van de waterloop heeft niet allen een positief effect op het leven in het water, maar is ook belangrijk om hittestress tegen te gaan. Waterpartijen spelen een belangrijke rol in het tegengaan van de klimaatopwarming:  hitte-eilanden -waarbij de warmte extra lang blijft hangen door de aanwezigheid van asfalt en bebouwing- zijn geen fenomenen die enkel in grote steden voorkomen. Ook in kleinere gemeenten zoals Gullegem blijft hitte hangen, maar een grote open waterpartij als de Heulebeek zal voor de nodige afkoeling zorgen.

Maar uiteraard is het water van de Heulebeek ook een belangrijk beeld- en sfeerbepalend element. Water heeft een grote aantrekkingskracht op mensen. Wie vindt het niet leuk om op een warme dag even de voeten in het water te steken om wat af te koelen. We gaan dus ook veel aandacht besteden aan de oevers. Die worden aantrekkelijk ingericht zodat de inwoners kunnen genieten van hun beek. Dat kan met terrassen, een staketsel, een vlonderpad of groene oevers, … we kijken uit naar de voorstellen van het ontwerpteam.

Aantal voorbeelden van hoe de oevers in Gullegem er zouden kunnen uitzien

Feestweide naast de beek

Een ander belangrijk element in dit grote centrumvernieuwingsproject is feestweide De Gulle in de Kerkstraat. De feestweide naast de beek wordt uitgebreid, een deel van de Kerkstraat wordt hiervoor onthard. 

De huidige groenaanleg geeft weinig aanleiding tot avontuurlijk spelen en ontspannen. Bij de heraanleg gaan we voor een balans tussen de bestaande bomen en nieuwe klimaatrobuuste  begroeiing die de biodiversiteit ondersteunen.  Er komen natuurlijke speelelementen die kinderen meteen aan het ravotten zullen zetten. En er zal ook ruimte zijn voor activiteiten en evenementen.

Zo wordt het centrum van Gullegem een trefplaats voor oud en jong.

schets van het park
© Leiedal | Dit is een schets, het definitieve ontwerp ligt nog niet vast

Bijkomende ruimte op site voormalige basisschool Kerselarenlaan

Niet alle verenigingen krijgen een vast onderdak in het nieuwe OC. Daarom lopen gesprekken met het Gemeenschapsonderwijs, dat samen met ons bekijkt wat de mogelijkheden zijn op de site van de vroegere basisschool  in de Kerselarenlaan. We streven ernaar om daar een aanbod te creëren voor het jeugdwerk en verenigingen.

Timing en participatie

Deze centrumvernieuwing -met zijn vele deelprojecten- zal meerdere jaren in beslag nemen.

Tijdens verschillende fases in dit project zullen we inwoners en gebruikers van het OC betrekken.  Tijdens verschillende fases kan iedereen via ons participatieplatform z'n mening geven over een aantal thema’s van dit ambitieuze project. Die insteken geven we mee aan het ontwerpteam.

» Als eerste stap gaan wij deze zomer (2021) samen met de Vlaams Bouwmeester op zoek naar een sterk ontwerpteam die het architecturaal ontwerp voor het nieuw OC en een ontwerpplan voor de centrumomgeving zal uitwerken.

↓↓↓

» Voor de keuze en aanstelling van een ontwerpteam mikken we op het voorjaar 2022. Aansluitend gaan we met het gekozen ontwerpteam aan de slag om tot een ontwerp te komen. Een ontwerpproces waarbij we de inwoners en gebruikers graag betrekken en verder zullen over informeren.

↓↓↓

» Als alles vlot verloopt, hopen we in het najaar 2023 de bouwwerken van het OC te kunnen opstarten. Voordat de bouw kan starten, vinden er voorbereidende werken plaats (rioleringswerken, werken aan de nutsleiding).

↓↓↓

» De omgevingswerken, zoals het aanleggen van het plein en groenzones volgt na de ondergrondse werkzaamheden (rioleringswerken en werken aan de nutsleidingen).