Wegwijs in de thuiszorg

De dienst Thuiszorg speelt een centrale rol bij:

  • het verstrekken van gratis adviezen over thuiszorgmogelijkheden, tegemoetkomingen en voordelen voor hulpbehoevende personen.
  • zorgbemiddeling en zorgcoördinatie bij complexe thuiszorgsituaties en/of gebrek aan sociaal netwerk
  • het stimuleren van overleg, samenwerking en coördinatie tussen de diverse instellingen en voorzieningen werkzaam in de thuiszorg.

 

Verantwoordelijke dienst

Sociaal Huis - Dienst Thuiszorg (056 43 55 00)