Wegwijs in de thuiszorg

De dienst thuiszorg speelt een centrale rol bij:

  • het verstrekken van gratis adviezen over thuiszorgmogelijkheden, tegemoetkomingen en voordelen voor hulpbehoevende personen.
  • zorgbemiddeling en zorgcoördinatie bij complexe thuiszorgsituaties en/of gebrek aan sociaal netwerk
  • het stimuleren van overleg, samenwerking en coördinatie tussen de diverse instellingen en voorzieningen werkzaam in de thuiszorg.

Info over het volledige thuiszorgaanbod in de regio is beschikbaar op volgende site: http://www.thuiszorgzakboekje.be/site/default.asp
Voor meer info of verduidelijking bij het aanbod kan je terecht bij de dienst thuiszorg.

Meer info: