ūü•ĺ¬†¬†Ga alvast zelf op stap via de toekomstwandeling en schrijf je nu al in voor het ontmoetingsmoment met het ontwerpteam op 26 oktober via onderstaand formulier.
Ga naar het inschrijvingsformulier.

 

DNA-masterplan Moorsele  | Denk mee over het Moorsele van morgen

De gemeente Wevelgem wil de leefkwaliteit van Moorsele versterken door in te zetten op een aangename, bereikbare en groene leefomgeving. Begeleid door een groep van ontwerpteams en met de steun van de provincie West-Vlaanderen wordt de komende maanden een toekomstplan voor Moorsele uitgewerkt. 

Bevraging en ontwerpsessies bewoners Moorsele - mei/juni 2021

Dank alvast om deel te nemen aan de digitale enquête. Een samenvatting van de resultaten van de bevraging vinden jullie terug in de landschapsbelevingskaart.
Op woensdag 23 juni werden voor de bewoners van Moorsele 3 ontwerpsessies georganiseerd. Download hier het persartikel over de ontwerpsessies.
 

Ontdek het DNA-masterplan via de toekomstwandeling - oktober 2021

In de maand september werd de laatste hand gelegd aan het DNA-masterplan Moorsele. Je kan hier een eerste versie van het masterplan raadplegen. Nog leuker is om zelf de toekomst van Moorsele te ontdekken via de uitgestippelde dorpswandeling die alle inwoners van Moorsele in hun bus ontvangen hebben (of die je hier kan downloaden). Met deze toekomstwandeling willen we op interactieve wijze het DNA-masterplan voor het dorp voorstellen. De wandeling neemt je mee doorheen de dorpskern, langs 8 tussenstops waar potentieel is om de leefbaarheid van Moorsele te versterken. Neem zeker ook je smartphone of tablet (met toegang tot internet) mee om de QR codes te scannen voor meer informatie over de transformatiemogelijkheden van de plek.

Kom vervolgens op dinsdag 26 oktober 2021 om 20u in OC De Stekke het ontwerpteam ontmoeten. De gemeente kadert het masterplan en het ontwerpteam geeft een korte toelichting van de krachtlijnen en beantwoordt jullie vragen. Schrijf je in via onderstaand formulier.

  Schrijf je in voor het ontmoetingsmoment met het ontwerpteam op 26 oktober.

  inspraakmoment inwoners Moorsele
  inspraakmoment inwoners Moorsele
  Banner masterplan moorsele 2021

  Informatie DNA-Masterplan Moorsele

  Dorpen in West-Vlaanderen ondervinden sterke veranderingen die vaak gepaard gaan met functie- en identiteitsverlies. Denk maar aan het wegtrekken van middenstand en openbare diensten, de ontwikkeling van appartementsblokken, eerder banale woonuitbreidingen, sterke vergrijzing,‚Ķ. Om dorpen weerbaar en leefbaar te houden is het noodzakelijk om hun ruimtelijke structuur als aangename woonomgeving en identificatiepunt te versterken. De provincie wil lokale besturen ondersteunen om ontwikkelingen in de kleine dorpskernen in goede banen te leiden. De opmaak van het masterplan voor de kern van Moorsele kadert binnen deze grotere ambitie van de provincie West-Vlaanderen om via het traject ‚ÄėDNA van het dorp‚Äô in te zetten op gerichte versterking van dorpen in een landelijke context als woonplek.¬†

  Ook het dorp Moorsele staat voor grote uitdagingen. Voor Moorsele zitten deze uitdagingen in volgende 3 ambities vervat;
  ‚Äʬ†¬† ¬†Moorsele als klimaatrobuuste dorpskern (aandacht voor wateroverlast en -schaarste, vergroenen en ontharden, een biodivers landschap tot in de kern van het dorp, de connectie met de omliggende open ruimte,‚Ķ)¬†
  ‚Äʬ†¬† ¬†Moorsele als verbonden dorpskern (ontwikkelingsprincipes voor de realisatie van o.a. trage wegen, een kwaliteitsvolle publieke en groene ruimte,‚Ķ en een veilige aansluiting van invalswegen op dit trage wegennetwerk,‚Ķ)
  ‚Äʬ†¬† ¬†Moorsele als levendige dorpskern (publieke functies en handelsapparaat, aandacht voor verschillende doelgroepen, een kwalitatieve dorpsrand,‚Ķ)

  Het masterplan moet dienen als kader voor toekomstige ontwikkelingen en omarmt hierbij de identiteit en eigenheid van het dorp in relatie tot het omliggende landschap.

  Traject

  De bevraging is onderdeel van een traject die in 2021 wordt doorlopen en moet uitmonden in een DNA-masterplan (d.i. een toekomstplan voor Moorsele). Dit traject behelst 3 grote fasen.
   
  ‚Äʬ†¬† ¬†ANALYSE - VERKENNING (april - mei 2021)
  In deze eerste fase In gaat het onderzoeksteam na welke DNA-strengen voor het dorp bepalend kunnen zijn, door het ‚Äėgenetisch materiaal‚Äô te onderzoeken: ontwikkelingsgeschiedenis, activiteiten, regionale ligging, demografie, ontsluitingen, bestaande ruimtelijke plannen en visies, aanwezig en verdwenen erfgoed. Maar evenzeer via een oline bevraging van de bewoners dat uitmondt in een landschapsbelevingskaart.
   
  ‚Äʬ†¬† ¬†ONTWERPWEEK (juni - juli 2021)
  Daarna wordt een ontwerpweek georganiseerd waarbij lokale ambtenaren, experten, het gemeentebestuur, maar ook de bevolking wordt betrokken tijdens een aantal participatieve momenten. De analyse en de ontwerpweek moeten uiteindelijk uitmonden in een gedragen ontwerp-masterplan voor het dorp.  
   
  ‚Äʬ†¬† ¬†DNA-MASTERPLAN (augustus - oktober 2021)
  Het ontwerp-masterplan wordt in een laatste fase verder uitgewerkt tot een hanteerbaar en bruikbaar masterplan voor het dorp Moorsele. 

  Trajectbegeleiding

  Het multidisciplinair onderzoeksteam getrokken door het stedenbouwkundig studiebureau Atelier Romain en ondersteund door het landschapsbureau Forest, het consultancy bureau Endeavour en de mobiliteitsexpert Traject zal samen met bewoners, bestuurders en experten een toekomstvisie opmaken voor Moorsele. Deze toekomstvisie wordt gebaseerd op het DNA van het dorp dat afgeleid wordt uit enerzijds de analyse van de ruimtelijke systemen en anderzijds uit de beleving van het dorpslandschap. Daarbij ligt de nadruk op het versterken van de eigenheid van het dorp. Voor Moorsele wordt hierbij extra ingezet op klimaatrobuustheid, kwaliteitsvolle publieke (groene) ruimte, een zacht netwerk en de connectie met het groenblauw netwerk en de open ruimte rondom