DNA-masterplan Moorsele  | Denk mee over het Moorsele van morgen

Bevraging loopt van 26 april t.e.m. 21 mei  via deze link

De gemeente Wevelgem wil de leefkwaliteit van Moorsele versterken door in te zetten op een aangename, bereikbare en groene leefomgeving. Begeleid door een groep van ontwerpteams en met de steun van de provincie West-Vlaanderen wordt de komende maanden een toekomstplan voor Moorsele uitgewerkt. Om de ambities waar te maken, kunnen we je hulp gebruiken! Van 26 april tot 21 mei wordt een bevraging opgestart onder het motto 'denk mee over het Moorsele van morgen'.
Laat jullie alvast inspireren door onderstaand filmpje!

Met jouw informatie gaan ontwerpers aan de slag en zetten ze de eerste lijnen uit voor het Moorsele van morgen. Het eindresultaat is een toekomstplan voor Moorsele dat dit najaar wordt voorgesteld. Hier kan je een handleiding raadplegen.
 Denk hier mee over het Moorsele van morgen

Enquête op papier

Je kan de bevraging ook uitprinten en invullen via deze link. Een papieren versie van de bevraging is  te verkrijgen in de bibliotheek van OC De Stekke, Sint-Maartensplein 12 in Moorsele (volgens de openingsuren). De ingevulde exemplaren kan je terugbezorgen in de bib of kan je opsturen naar de dienst Stedenbouw, Vanackerestraat 12, 8560 Wevelgem.

  Banner masterplan moorsele 2021

  Wat doen we met de verzamelde info?

  Ten eerste is het belangrijk te vermelden dat alle informatie anoniem wordt verzameld en verwerkt. De informatie die uit deze bevraging komt, wordt verwerkt tot een belevingskaart van het dorp waarop wordt ingetekend hoe we als burgers ons dorp vandaag ervaren. Die kaart vormt een belangrijke basis om te bekijken hoe we van het dorp een nog aangenamere en groenere leefomgeving kunnen maken in de toekomst.

  Wat verwachten we van jou?

  Aan de hand van een aantal concrete vragen duid je op een kaart plekken in de buurt of straat aan die een specifieke betekenis voor jou hebben, en wat die betekenis precies inhoudt. We willen van jou ook weten welke plekken je zou willen veranderen en hoe. Op die manier krijgen we zicht op hoe jullie de buurt beleven, wat jullie fijn vinden en waar er tekorten zijn. Je hebt tijd tot en met 21 mei om deel te nemen aan de bevraging. Je kan dit document afdrukken en terug bezorgen aan de gemeente.

  Wij zijn alvast erg dankbaar dat je met onze vraag aan de slag bent gegaan en als burger van Moorsele mee wilt nadenken over onze leefomgeving.

   

  Informatie DNA-Masterplan Moorsele

  Dorpen in West-Vlaanderen ondervinden sterke veranderingen die vaak gepaard gaan met functie- en identiteitsverlies. Denk maar aan het wegtrekken van middenstand en openbare diensten, de ontwikkeling van appartementsblokken, eerder banale woonuitbreidingen, sterke vergrijzing,…. Om dorpen weerbaar en leefbaar te houden is het noodzakelijk om hun ruimtelijke structuur als aangename woonomgeving en identificatiepunt te versterken. De provincie wil lokale besturen ondersteunen om ontwikkelingen in de kleine dorpskernen in goede banen te leiden. De opmaak van het masterplan voor de kern van Moorsele kadert binnen deze grotere ambitie van de provincie West-Vlaanderen om via het traject ‘DNA van het dorp’ in te zetten op gerichte versterking van dorpen in een landelijke context als woonplek. 

  Ook het dorp Moorsele staat voor grote uitdagingen. Voor Moorsele zitten deze uitdagingen in volgende 3 ambities vervat;
  •    Moorsele als klimaatrobuuste dorpskern (aandacht voor wateroverlast en -schaarste, vergroenen en ontharden, een biodivers landschap tot in de kern van het dorp, de connectie met de omliggende open ruimte,…) 
  •    Moorsele als verbonden dorpskern (ontwikkelingsprincipes voor de realisatie van o.a. trage wegen, een kwaliteitsvolle publieke en groene ruimte,… en een veilige aansluiting van invalswegen op dit trage wegennetwerk,…)
  •    Moorsele als levendige dorpskern (publieke functies en handelsapparaat, aandacht voor verschillende doelgroepen, een kwalitatieve dorpsrand,…)

  Het masterplan moet dienen als kader voor toekomstige ontwikkelingen en omarmt hierbij de identiteit en eigenheid van het dorp in relatie tot het omliggende landschap.

  Traject

  De bevraging is onderdeel van een traject die in 2021 wordt doorlopen en moet uitmonden in een DNA-masterplan (d.i. een toekomstplan voor Moorsele). Dit traject behelst 3 grote fasen.
   
  •    ANALYSE - VERKENNING (april - mei 2021)
  In deze eerste fase In gaat het onderzoeksteam na welke DNA-strengen voor het dorp bepalend kunnen zijn, door het ‘genetisch materiaal’ te onderzoeken: ontwikkelingsgeschiedenis, activiteiten, regionale ligging, demografie, ontsluitingen, bestaande ruimtelijke plannen en visies, aanwezig en verdwenen erfgoed. Maar evenzeer via een oline bevraging van de bewoners dat uitmondt in een landschapsbelevingskaart.
   
  •    ONTWERPWEEK (juni - juli 2021)
  Daarna wordt een ontwerpweek georganiseerd waarbij lokale ambtenaren, experten, het gemeentebestuur, maar ook de bevolking wordt betrokken tijdens een aantal participatieve momenten. De analyse en de ontwerpweek moeten uiteindelijk uitmonden in een gedragen ontwerp-masterplan voor het dorp.  
   
  •    DNA-MASTERPLAN (augustus - oktober 2021)
  Het ontwerp-masterplan wordt in een laatste fase verder uitgewerkt tot een hanteerbaar en bruikbaar masterplan voor het dorp Moorsele. 

  Trajectbegeleiding

  Het multidisciplinair onderzoeksteam getrokken door het stedenbouwkundig studiebureau Atelier Romain en ondersteund door het landschapsbureau Forest, het consultancy bureau Endeavour en de mobiliteitsexpert Traject zal samen met bewoners, bestuurders en experten een toekomstvisie opmaken voor Moorsele. Deze toekomstvisie wordt gebaseerd op het DNA van het dorp dat afgeleid wordt uit enerzijds de analyse van de ruimtelijke systemen en anderzijds uit de beleving van het dorpslandschap. Daarbij ligt de nadruk op het versterken van de eigenheid van het dorp. Voor Moorsele wordt hierbij extra ingezet op klimaatrobuustheid, kwaliteitsvolle publieke (groene) ruimte, een zacht netwerk en de connectie met het groenblauw netwerk en de open ruimte rondom