Klus- en verhuisdienst

Elke inwoner van Wevelgem kan gebruik maken van de klus- en verhuisdienst. We hebben bijzondere aandacht voor diegenen die niet in staat zijn de activiteit zelf uit te (laten) voeren.

Voor welke klussen kan je terecht bij de klus en verhuisdienst

 • Beperkte klussen binnen en buiten

 • Kleine herstellingen

 • Verhuizen met minstens één adres op het grondgebied van de gemeente Wevelgem

 • Kleine schilder/behangwerken

 • Vervoer naar containerpark

 • Eénmalige hulp in de tuin

 • Wederkerig groenonderhoud

Wat komt niet in aanmerking voor de klus en verhuisdienst

 • Alle gas-, elektriciteits- en dakwerken
 • Klussen waarbij een specifieke opleiding noodzakelijk is

Wat kost deze dienst

 • Normale verplaatsingen zijn inbegrepen in het uurtarief (vb. naar de winkel, naar het containerpark,…)
 • Parkeertickets, aankoop van benodigdheden (vb. lamp) en containerpark-kosten worden extra aangerekend.
» Bijdrage per uur

Het standaard tarief bedraagt 29,48 euro per uur.

» SOCIAAL TARIEF

Het sociaal tarief bedraagt 10 euro per uur. Er gebeurt hiervoor een financieel onderzoek.

Hoe kan je een klus of een verhuis aanvragen

Neem contact op met de dienst Thuiszorg van het Sociaal Huis: 056 43 55 00.

Meer info

Flyer klus- en verhuisdienst