Klus- en verhuisdienst

Klusdienst Thuiszorg

Elke inwoner van Wevelgem kan gebruik maken van de klus- en verhuisdienst van Poerderie. We hebben bijzondere aandacht voor diegenen die niet in staat zijn de activiteit zelf uit te (laten) voeren.

 

Voor welke klussen kan je terecht bij de klus en verhuisdienst

 • Beperkte klussen binnen en buiten
 • Kleine herstellingen
 • Verhuizen met minstens één adres op het grondgebied van de gemeente Wevelgem
 • Kleine schilder/behangwerken
 • Vervoer naar containerpark
 • Eénmalige hulp in de tuin
 • Wederkerig groenonderhoud

Wat komt niet in aanmerking voor de klus en verhuisdienst

 • Alle gas-, elektriciteits- en dakwerken
 • Klussen waarbij een specifieke opleiding noodzakelijk is

Wat kost deze dienst

 • Normale verplaatsingen zijn inbegrepen in het uurtarief (vb. naar de winkel, naar het containerpark,…)
 • Parkeertickets, aankoop van benodigdheden (vb. lamp) en containerpark-kosten worden extra aangerekend.
 
» Standaardtarief met btw

Het standaardtarief bedraagt 31 euro per uur + btw. 

» Standaardtarief zonder btw

Ben je zorgbehoevend, maar kom je niet in aanmerking voor het sociaal tarief of het verlaagd tarief, dan bedraagt het standaard tarief 31 euro per uur. 

» SOCIAAL TARIEF

Het sociaal tarief bedraagt 10 euro per uur. Er gebeurt hiervoor een financieel onderzoek via het sociaal huis.

» verlaagd TARIEF

Het verlaagd tarief bedraagt 20 euro per uur. Dit voor personen die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.

Hoe kan je een klus of een verhuis aanvragen

Neem contact op met de dienst Thuiszorg van het Sociaal Huis: 056 43 55 00.

Meer info

Flyer klus- en verhuisdienst