Dienstencentra

Vanuit onze dienstencentra bieden wij dienstverlening, activiteiten en vorming aan.

De doelstelling van de dienstencentra is tweeledig. Enerzijds willen we er toe bijdragen dat senioren zo lang mogelijk in hun thuisomgeving kunnen blijven wonen en functioneren. Anderzijds willen we het sociaal netwerk en contacten van senioren (en in het bijzonder van de meer geïsoleerde ouderen) bevorderen.  

Het OCMW beheert twee lokale dienstencentra:

Dienstencentrum Het Knooppunt te Gullegem

Dienstencentrum Elckerlyc te Wevelgem

Hieraan gekoppeld werd eveneens het Woonzorgproject te Moorsele opgestart.