Heraanleg bedrijventerrein Wevelgem-Zuid

Gepubliceerd op Donderdag 05 mei 2022
23 mei 202231 december 2025
banner wevelgem-zuid

Inhoud webpagina

Inleiding

In 2023 gaan de rioleringswerken van start in het bedrijventerrein Wevelgem - Zuid en Moraviëstraat. Ter voorbereiding werden nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, telecomleidingen,...) vernieuwd. 

Timing

Momenteel zijn de werken van de nutsleidingen afgerond. 

Weg - en rioleringswerken

In alle straten worden de riolen vervangen door een gescheiden rioolstelsel waarbij de regenwaterleiding de nodige buffercapaciteit zal hebben om piekbuien in de toekomst op te vangen en vertraagt te laten afvoeren. Het wegdek wordt volledig vernieuwd met in de Vlamingstraat een vrij liggend fietspad langs beide kanten. In de zijstraat worden fietssuggestiestroken aangelegd.

In onze planning voorzien wij om in aansluiting met de nutsmaatschappijen de weg- en rioleringswerken op te starten van het volledige bedrijventerrein. Hiervoor is een uitvoeringstermijn van 540 kalenderdagen voorzien.  De vergunningsaanvraag wordt op dit moment herbekeken door het studiebureau en de gemeente. Onze intentie is om nog dit jaar de aanvraag terug in te dienen. Dit betekent dat de procedure voor vergunning en aanstelling aannemer opnieuw moet gebeuren en we in de beste omstandigheden opstarten na het zomerverlof van ’24.

afkoppelingsdeskundige
  • In de Vlamingstraat, Zuidstraat, Tramstraat, Kouterstraat en Trakelweg komt er een gescheiden rioleringsstelsel. Hiervoor is er een afkoppelingsdeskundige aangesteld die alle bedrijven heeft bezocht. Er wordt gevraagd dat alle bedrijven volledig zullen afgekoppeld zijn tegen het einde van de weg - en rioleringswerken. Een concrete datum zal hiervoor nog worden doorgegeven.
  • De Moraviëstraat is gelegen in een collectief te optimaliseren buitengebied. De gemeente zal zorgen voor een gescheiden rioolstelsel en alle aanpalende percelen zullen dienen af te koppelen. Hiervoor zal er nog een afkoppelingsdeskundige langskomen die zal begeleiden in dit proces. 

Hinder

Voor alle werven zullen verkeersmaatregelen, verkeerslichten en invoeren van enkele rijrichting van toepassing zijn. 

Plaatselijk verkeer krijgt altijd toegang tot zijn bedrijf. Indien dit niet mogelijk is zal de aannemer hiervoor met het bedrijf contact opnemen.