Heraanleg bedrijventerrein Wevelgem-Zuid

Gepubliceerd op Donderdag 05 mei 2022
23 mei 202230 december 2023
banner wevelgem-zuid

Inhoud webpagina

Inleiding

In 2023 gaan de rioleringswerken van start in het bedrijventerrein Wevelgem - Zuid en Moraviëstraat. Ter voorbereiding worden vanaf 23 mei 2022 nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, telecomleidingen,...) vernieuwd. 

Timing

Momenteel (26/10/2022) zitten we in fase 3 en is er éénrichtingsverkeer vanaf het rondpunt. 

Nutsleidingen

Voor de nutsleidingen zijn 5 opeenvolgende fasen voorzien. In totaal zullen deze nutswerken tot ongeveer half maart 2023 duren.

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken en de werken zo efficiënt mogelijk te laten verlopen worden alle werken uitgevoerd door één gemeenschappelijke aannemer GDD infra die één sleuf maakt voor alle leidingen.

Aansluitend volgen telkens de overkoppelingen. De aannemer werkt zoveel mogelijk buiten de rijweg waar mogelijk. De werkzaamheden worden uitgevoerd in afgebakende zones, die geleidelijk doorschuiven in de straat. 

De timing van de fasen is afhankelijk van de weeromstandigheden en van de technische complexiteit van de werken. Bij problemen neemt de kans toe dat de timing verschuift. Ons streefdoel is de voorgestelde timing zo strikt mogelijk na te leven.

 • Fase 1: Trakelweg + Vlamingstraat tussen Trakelweg en Zuidstraat
  23 mei 2022 --> 16 juli 2022
 • Fase 2: Zuidstraat
  4 juli 2022 --> 2 september 2022
 • Fase 3:  Vlamingstraat tussen Zuidstraat en Kortrijkstraat
  pare kant 5 september 2022 --> 11 november 2022
  onpare kant 7 oktober --> 23 december 2022
 • Fase 4: Kouterstraat
  9 januari 2023 --> 17 februari 2023
 • Fase 5: Tramstraat
  10 februari 2023 --> 10 maart 2023
Weg - en rioleringswerken

In 2023 volgt de uitvoering van de weg- en rioleringswerken. In alle straten worden de riolen vervangen door een gescheiden rioolstelsel waarbij de regenwaterleiding de nodige buffercapaciteit zal hebben om piekbuien in de toekomst op te vangen en vertraagt te laten afvoeren. Het wegdek wordt volledig vernieuwd met in de Vlamingstraat een vrij liggend fietspad langs beide kanten. In de zijstraat worden fietssuggestiestroken aangelegd.

In onze planning voorzien wij om in aansluiting met de nutsmaatschappijen de weg- en rioleringswerken op te starten van het volledige bedrijventerrein. Hiervoor is een uitvoeringstermijn van 540 kalenderdagen voorzien. 

Nadat het gemeentebestuur hiervoor een aannemer heeft aangesteld, wordt nog een infomarkt georganiseerd. Hiertoe worden alle bedrijven en inwoners van Moraviëstraat uitgenodigd. 

afkoppelingsdeskundige
 • In de Vlamingstraat, Zuidstraat, Tramstraat, Kouterstraat en Trakelweg komt er een gescheiden rioleringsstelsel. Hiervoor is er een afkoppelingsdeskundige aangesteld die alle bedrijven heeft bezocht. Er wordt gevraagd dat alle bedrijven volledig zullen afgekoppeld zijn tegen het einde van de weg - en rioleringswerken. Een concrete datum zal hiervoor nog worden doorgegeven.
 • De Moraviëstraat is gelegen in een collectief te optimaliseren buitengebied. De gemeente zal zorgen voor een gescheiden rioolstelsel en alle aanpalende percelen zullen dienen af te koppelen. Hiervoor zal er nog een afkoppelingsdeskundige langskomen die zal begeleiden in dit proces. 

Hinder

Voor alle werven zullen verkeersmaatregelen, verkeerslichten en invoeren van enkele rijrichting van toepassing zijn. 

Plaatselijk verkeer krijgt altijd toegang tot zijn bedrijf. Indien dit niet mogelijk is zal de aannemer hiervoor met het bedrijf contact opnemen. 

 

Plannen

nutswerken 1
nutswerken 2 correct