Openbare verlichting

 Lichtpunten verplaatsen of verwijderen gebeurt uitzonderlijk omdat vooraf een grondige studie gebeurt naar een haalbare inplanting.   

 

  • Verplaatsen | Doe je aanvraag bij Fluvius. Dit zal enkel toegestaan worden na goedkeuring door Fluvius en het college van burgemeester en schepenen.  De kosten hiervoor vallen ten laste van de aanvrager. 

  • Verwijderen |  Dit gebeurt enkel voor algemeen belang.  

  • Bijplaatsen | Een extra lichtpunt bijplaatsen kan toegestaan worden en is afhankelijk van de noodzaak. Je richt jouw vraag naar de cel Wegen die hiervoor het nodige onderzoek ter plaatse doet. Indien nodig, wordt een offerte opgevraagd door Fluvius waarna je vraag al of niet goedgekeurd wordt door het college van burgemeester en schepenen. 

Straatlamp defect?

Lichtplan  - versnelde verledding van de openbare verlichting

De oude lampen worden drie maal sneller vervangen dan oorspronkelijk bedoeld was. De ledlampen worden 's nachts niet gedoofd, wel gedimd.