Activiteiten in Het Knooppunt

bloemschikken lokaal dienstencentrum het knooppunt

Het lokaal dienstencentrum Het Knooppunt organiseert verschillende soorten activiteiten:

  • Infonamiddagen: successierechten, cholesterol, woningaanpassingen, valpreventie, rouwverwerking …
  • Recreatieve activiteiten: koken voor alleenstaanden, wandelingen, daguitstap, kaartersclub Het Knooppunt, bloemschikken, bewegingsactiviteiten …
  • Vormende activiteiten: taallessen, leren werken met computer, luisteren naar klassieke muziek, …
  • Computerassistentie
  • Buurtbabbels
  • praattafel voor anderstaligen 

De programmatie van de activiteiten kan je lezen in ons maandblad "De Wegwijzer".  Dit maandblad is gratis en is te verkrijgen in het lokaal dienstencentrum. Ook bij diverse handelaren, huisartsen en apotheken liggen meestal enkele exemplaren ter beschikking.

Het activiteitenaanbod is er voor iedereen, ongeacht de leeftijd. Er is bijzondere aandacht voor kwetsbaren en senioren, al dan niet met een beginnende zorgvraag.