Wonen

Impact van de Coronamaatregelen op de vergunningsprocedure

Naar aanleiding van de maatregelen om de verdere verspreiding van het corona-virus COVID 19 tegen te gaan, besliste de Vlaamse Regering de termijnen binnen de procedure voor omgevingsvergunningen aan te passen. Deze aanpassing geldt voor dossiers waar de procedure nog loopt of die een aanvrager tot 24 april 2020 (eventueel verlengbaar) indient.

Het besluit:

  • schort lopende openbare onderzoeken op tot 24 april 2020;
  • bepaalt dat nieuwe openbare onderzoeken vanaf 24 maart pas na 24 april 2020 starten;
  • verlengt de beslissingstermijn voor aanvragen binnen de vereenvoudigde procedure met 30 dagen (van 60 naar 90 dagen);
  • verlengt de beslissingstermijn voor aanvragen binnen de gewone procedure met 60 dagen (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen);
  • verlengt de beslissingstermijn voor dossiers in beroep met 60 dagen;
  • verlengt de periode van aanplakking voor een vergunning tot 24 april met 30 dagen (van 30 naar 60 dagen). Dit betekent dat de uitvoering van deze vergunningen tot 24 april pas kan starten 65 dagen na de aanplakking (ipv van 35 dagen).

Wij houden hier de informatie in verband met start- en einddata van de openbare onderzoeken actueel. Wij brengen aanvragers van een omgevingsvergunning waar een openbaar onderzoek loopt op de hoogte via het omgevingsloket. Heeft u toch nog vragen, neem dan contact op met onze diensten op 056 43 34 80.

Impact van de Coronamaatregelen op de procedures voor woningkwaliteit

Wonen-Vlaanderen besliste om voorlopig alleen in hoogdringende situaties met veiligheids- en/of gezondheidsrisico’s conformiteitsonderzoeken in woningen uit te voeren. Dit geldt ook voor de acties en hercontroles in het kader van de strafrechtelijke procedure door de Vlaamse Wooninspectie. Wonen Vlaanderen beoordeelt dit op basis van enerzijds de ernst van de gebreken en anderzijds de mogelijke nadelige gevolgen voor de eigenaar.

Bewijs van herstel van gebreken zal zoveel als mogelijk op een alternatieve werkwijze gebeuren (zoals gebruik van foto’s, facturen edm).

Alle niet-hoogdringende conformiteitsonderzoeken staan noodgedwongen on hold en dit vanaf nu tot en met 3 april. Deze datum kan ook nog aangepast worden.  Een concrete aanpak voor elk type van conformiteitsonderzoek staat in  deze richtlijn

Heeft u toch nog vragen, neem dan contact op met onze diensten op wonen@wevelgem.be of via 056 43 34 77.