Vergunning nodig?

Hier vind je de basis info over omgevingsvergunningen en alles wat er mee samenhangt.

Vergunningen

Sinds 2018 speken we niet meer over bouwvergunning of milieuverguningen. Beide vergunningen heten nu omgevingsvergunningen. Aanvragen die zowel een stedenbouwkundig als een milieu-luik bevatten, worden nu ook in 1 vergunningsaanvraag behandeld.  Bedie aspecten worden dan in een aanvraag dossier opgenomen en behandeld.

Op zoek naar andere vergunning? 👇🏼

Informatie over rioolaansluiting | Tijdelijke inname openbaar domeinAttesten

Als je zekerheid wil over de bouwmogelijkheid van een bepaald project of over de verkaveling van een grond vóór je de eigenlijke aanvraag indient, dan vraag je eerst een stedenbouwkundig attest aan. 
Heb je een zonevreemd bedrijf (bijvoorbeeld een industrieel bedrijf in landbouwgebied, een omvangrijk milieubelastend bedrijf in woongebied, een winkelbedrijf in industriegebied, ...) en wil je weten wat de mogelijkheden zijn? Dan vraag je een planologisch attest aan. 

Het antwoord op jouw vraag toch niet gevonden?

Neem dan gerust contact op 👇🏻