Groenscherm bij nieuwbouw of verbouwing van bedrijfsgebouwen

Deze maatregel heeft tot doel nieuwe bedrijfsgebouwen te integreren in de omgeving. Een nieuw bedrijfsgebouw moet zowel harmonisch opgenomen worden in het omringend landschap als in harmonie zijn met de bijhorende andere bebouwing.

Vooraleer een omgevingsvergunning wordt verkregen dient de bouwheer een bankgarantie te stellen voor de realisatie van de verplicht aan te leggen groenzone rond zijn bedrijf.

Indien het een omgevingsvergunning betreft waarbij een groenzone dient aangelegd te worden, verzoeken wij je, van zodra de groenzone aangeplant werd, contact op te nemen met de Cel Groen teneinde de gestelde bankgarantie vrij te kunnen geven.

De aanleg van de groenzone dient binnen het jaar na het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning uitgevoerd te worden, tenzij het uitdrukkelijk anders gesteld wordt.

De eigenaar wordt verzocht de groendienst op de hoogte te stellen van de uitvoering van de opgelegde groenzones.  Pas na controle door de groendienst, met een positieve evaluatie, gaat een wachtperiode van 3 jaar in.  Tijdens deze periode dient de beplanting goed onderhouden te worden en dient men eventueel afgestorven planten te vervangen.

Na deze wachtperiode wordt de groenaanleg gecontroleerd.  Bij een positieve evaluatie wordt de bankwaarborg vrijgegeven.

Bij een negatieve evaluatie wordt de eigenaar verzocht om deze binnen het jaar in orde te stellen, zodat de bankwaarborg kan vrijgegeven worden.

Indien de eigenaar geen gevolg geeft aan het verzoek, wordt de bankwaarborg onherroepelijk opgevraagd.

Wetgeving groenscherm