Rioolaansluiting

Bouw je een nieuwe woning en is er geen wachtaansluiting op de hoofdriolering voorzien? Neem contact op met ons of bezorg ons het aanvraagformulier 'aansluting op de riolering' en een schets met aanduiding van de plaats waar de wachtaansluiting dient geplaatst te worden. Je kan ons deze ingevulde formulieren ook digitaal bezorgen op wegen@wevelgem.be.
aanvraagformulier_aansluiting_op_de_riolering.docx

Is je woning ouder dan 10 jaar? Vul dan ook het btw-attest in en bezorg het ons, samen met het aanvraagformulier.
btw-attest woning ouder dan 10 jaar

Van zodra we de nodige documenten hebben, stellen we een aannemer aan die ter plaatse de aansluiting uitvoert. Het is immers verboden zelf aan te sluiten op de riolering.

Ook wanneer je niet over een bouwvergunning beschikt maar toch een rioolaansluiting wenst, neem je contact op met ons.

Hier lees je meer over gescheiden rioleringen.

 

Kosten

De kostprijs hangt af van de plaats waar op de hoofdriolering wordt aangesloten.
Bij zowel een gemengd stelsel als een gescheiden stelsel gelden volgende prijzen:
- 949,85,- euro (incl. btw) wanneer de aansluiting in de voetpadstrook gebeurt
- 1 996,50 euro (incl. btw) wanneer de aansluting buiten de voetpadstrook gebeurt

De prijzen zijn jaarlijks herzienbaar.