Stedenbouwkundige vergunning of melding

OPGELET: ook hier hebben de maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan een impact. Zie hiervoor de info op https://www.wevelgem.be/wonen.

 

Heb je bouwplannen? Of wil je gaan verbouwen? Dan heb je waarschijnlijk een stedenbouwkundige vergunning nodig. Het begrip 'bouwen' bekijk je daarbij best zeer ruim. Het bouwen van een veranda, het plaatsen van een reclamebord, van houten afsluitingen, het rooien van bomen en het aanleggen van vijvers of verhardingen is in sommige gevallen vergunnings- of meldingsplichtig.

Inlichtingen

Bij de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening krijg je antwoord op de volgende vragen

  • Heb ik een stedenbouwkundige vergunning/melding nodig ?
  • Moet ik hiervoor beroep doen op een architect ?
  • Hoe moet ik mijn dossier samenstellen?
  • Welke regelgeving is voor mij van belang?
Kosten

Bij afgifte van je vergunningsaanvraag dien je een retributie te betalen. De dienst beschikt niet over bancontact.

  • Aanvragen met eenvoudige dossiersamenstelling: 10 euro
  • Aanvragen met volledige dossiersamenstelling: 40 euro, vermeerderd met 10 euro per bijkomende woongelegenheid indien de aanvraag meerdere woongelegenheden voorziet (appartementen, studio’s…).
  • Aanvragen met volledige dossiersamenstelling: 40 euro voor een gebouw dat niet voor bewoning is bestemd (bedrijf, loods…) met een oppervlakte tot 500 m². Per bijkomende schijf van 500 m² wordt het bedrag van 40 euro vermeerderd met 10 euro.

Digitale bouwaaanvragen

Wil je een digitaal dossier in te dienen? Alle info vind je op www.omgevingsloket.be.
De dossierskosten kan je overschrijven op het rekeningnummer BE80 0910 0025 7077, BIC: GKCCBEBB.

Heb je vragen of heb je hulp nodig bij het indienen van het digitaal dossier, neem dan contact op met de dienst Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Wonen.