Privatieve ingebruikname openbaar domein

"Ik neem een tijdje een stukje van de openbare weg in: heb ik een vergunning nodig?" 

Bij de uitvoering van werken wordt vaak een stuk van de openbare weg of een deel openbaar domein in gebruik genomen. Denk bijvoorbeeld heel concreet aan het plaatsen van containers, stellingen langs huizen, hoogtewerkers (vb. dakwerken), verhuiswagens, materiaal voor bouwwerken... Er is altijd een vergunning nodig voor de privatieve ingebruikname van het openbaar domein. Deze vergunning vraag je best 14 dagen voor de ingebruikname aan.

Kosten

Het is mogelijk dat er kosten verbonden zijn aan de inname van de openbare weg.

Het reglement voorziet een vrijstelling voor de innames die beperkt zijn tot en met 4 kalenderdagen, wanneer dit slechts eenmaal per 30 opeenvolgende kalenderdagen is. Daarna wordt een forfaitaire kost aangerekend per ingebruikname en per week (7 kalenderdagen). De kost wordt berekend volgens de ingenomen oppervlakte en of dit al dan niet in een blauwe zone ligt.

detail_van_kosten_verbonden_aan_inname_openbaar_domein.pdf

Wat moet je meebrengen?

De vergunning vraag je online aan.

Bij de aanvraag van de vergunning is het ook mogelijk om tegelijkertijd parkeerverbodsborden aan te vragen.

Bij elke aanvraag dient een signalisatieplan gevoegd te worden (behalve voor het plaatsen van containers).
Indien er geen signalisatieplan bijgevoegd wordt, zal de politie zelf instaan voor de opmaak van een signalisatieplan en kan er een kostprijs aangerekend worden. Het signalisatieplan kan je toevoegen als bijlage bij je online-aanvraag.

Stap 1:

Wie vraagt de vergunning aan?

De aanvraag moet gebeuren door de uitvoerder van de werken (deze is niet noodzakelijk de bouwheer). Vb. Wordt jouw huis gebouwd door een aannemer, dan dient de aannemer deze vergunning aan te vragen. Leg je zelf jouw oprit aan en wil je een container plaatsen, dan vraag je zelf de vergunning voor het plaatsen van een container aan. Heeft een aannemer een container nodig, dan is het de taak van de aannemer.

Stap 2:

Wanneer vraag je de vergunning aan?

De aanvraag moet minstens 14 dagen voor de start van de werken ingediend te worden.

Stap 3:

Waar vraag je de vergunning aan?

De aanvraag gebeurt via het online aanvraagformulier. Wanneer je het formulier volledig hebt ingevuld, wordt dit automatisch doorgestuurd naar de politiezone Grensleie Menen. Daar wordt uw aanvraag behandeld.

Wie niet over een computer beschikt of hulp nodig heeft bij het invullen van het online aanvraagformulier, kan terecht bij de dienst openbare infrastructuur & mobiliteit, gemeenteloket, Vanackerestraat 12 (eerste verdieping) te Wevelgem.

Stap 4:

Aflevering van de vergunning

Als de duur van de inname van het openbaar domein minder dan of gelijk is aan vier dagen, wordt de vergunning onmiddellijk afgeleverd via de Politie. Als de vergunning aangevraagd wordt voor meer dan vier dagen, krijg je de vergunning na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen per brief van het gemeentebestuur.

Stap 5:

Ontlenen parkeerverbodsborden

De vergunning tot ingebruikname van het openbaar domein wordt je toegestuurd.
Daarnaast zal je  telefonisch of per e-mail door onze diensten verwittigd worden wanneer je de borden kan komen afhalen.

Meer hierover op http://www.wevelgem.be/producten/ontlenen-parkeerverbodsborden

 

Dienst:

Stap 6:

 

 

Verantwoordelijke dienst

Leopoldplein 12
8930
Menen
056 51 01 11
Alles weergeven