Privatieve ingebruikname openbaar domein

'Ik neem een tijdje een stukje van de openbare weg in: heb ik een vergunning nodig?'

Bij de uitvoering van werken wordt vaak een stuk van de openbare weg of een deel openbaar domein in gebruik genomen. Denk bijvoorbeeld heel concreet aan het plaatsen van containers, stellingen langs huizen, hoogtewerkers (vb. dakwerken), verhuiswagens, materiaal voor bouwwerken... Er is altijd een vergunning nodig voor de privatieve ingebruikname van het openbaar domein. Deze vergunning vraag je best 14 dagen voor de ingebruikname aan.
Bij de aanvraag van de vergunning is het ook mogelijk om tegelijkertijd parkeerverbodsborden aan te vragen.

Kosten

Het is mogelijk dat er kosten verbonden zijn aan de inname van de openbare weg.

Het reglement voorziet een vrijstelling voor de innames die beperkt zijn tot en met 4 kalenderdagen (al dan niet opeenvolgend), wanneer dit slechts eenmaal per 30 opeenvolgende kalenderdagen is. Daarna wordt een forfaitaire kost aangerekend per ingebruikname en per week (7 kalenderdagen). De kost wordt berekend volgens de ingenomen oppervlakte en of dit al dan niet in een blauwe zone ligt.

Detail van de kosten verbonden aan inname openbaar domein lees je vanaf p.15 in het algemeen retributiereglement

Wat moet je meenemen?

Bij een aanvraag met verkeershinder, omleiding enz. dient een signalisatieplan gevoegd te worden (behalve voor het plaatsen van containers).  Indien er geen signalisatieplan bijgevoegd wordt, zal de politie zelf instaan voor de opmaak van een signalisatieplan en kan er een kostprijs aangerekend worden. Het signalisatieplan kan je toevoegen als bijlage bij je online-aanvraag.