Omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA) klasse 1 of 2

Heeft u een Ingedeelde Inrichtingen of Activiteiten (IIOA) klasse 1 of 2 nodig dan vindt je in de indelingslijst de juiste klasses terug.

Als je een omgevingsvergunning nodig hebt voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten kunt je een aanvraag doen via het omgevingsloket.

Kosten

  • Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning horen dossiertaks betaald te worden aan de provincie West-Vlaanderen. Deze kosten vind je hier terug.
  • Er volgt ook een retributiekost voor dossier- en administratiekosten bij een omgevingsvergunning die naar de gemeente gaat.

    De retributiekosten vind je terug in ons algemeen retributieregelement.

    (Artikel 5.3. Retributie voor dossier- en administratiekosten bij een omgevingsvergunning)

Nuttige links

Omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Instructiefilms voor aanvrager