Verkavelingsvergunning

Een perceel grond verdelen in meerdere loten voor bebouwing kan met een verkavelingsvergunning. Vaak maakt een landmeter of architect hiervoor de nodige plannen. Een verkaveling bevat vaak nieuwe wegenis of een groenzone en legt ook bepaalde bouwvoorwaarden vast. Onderliggende bestemmingsplannen bepalen dit mee.
 

Wilt u een grond verkavelen? Bekijk dan zeker de principes die de gemeente uitwerkte. Maak een afspraak met de dienst omgeving.

 

Kosten
  • Verkavelingsaanvraag: 20 euro per bebouwbaar lot
  • Verkavelingswijziging: 20 euro forfaitair