Meerjarenplan 2020 - 2025

Het meerjarenplan 2020-2025 is opgemaakt voor gemeente en OCMW samen. Het plan werd goedgekeurd op de gemeenteraad en raad voor Maatschappelijk Welzijn en betreft een periode van 6 jaar.

Elk jaar worden aanpassingen doorgevoerd op basis van de meest recente cijfers en acties. De beleidsnota met de aanpassingen voor 2024 vind je onderaan deze pagina.

Duurzaamheid, toegankelijkheid en inclusie

Bij de opmaak van het meerjarenplan hebben we een aantal doelstellingen geformuleerd waar we de komende jaren rond willen werken en waar we al onze concrete plannen en investeringen in kaderen. Duurzaamheid, toegankelijkheid en inclusie zijn de kernbegrippen die we daarbij voorop stellen.

1. Partner voor onze inwoners | We willen als gemeente een partner zijn voor onze inwoners. De burger moet op een toegankelijke en inclusieve dienstverlening kunnen rekenen. We betrekken via verschillende participatietrajecten al onze burgers zoveel mogelijk bij ons beleid, ongeacht leeftijd of achtergrond. We zetten sterk in op informeren en communiceren. We hebben bij al onze plannen en projecten bijzondere aandacht voor wie extra zorg nodig heeft.

2. Wevelgem waar mensen zich goed voelen|  Wevelgem moet een gemeente zijn waar mensen zich goed voelen, waar ze kunnen samen leven, kunnen werken en zich kunnen ontspannen, in buurten, binnen ondernemingen, in verenigingen en bij private en publieke dienstenverstrekkers. Via een sterk vrijetijdsaanbod, een ondersteunend gezondheidsbeleid en gemeenschapsvorming zorgen we dat burgers zich goed voelen. Wevelgem zorgt ervoor dat mensen die een zeker engagement willen opnemen, dat kunnen. De gemeente, als dichtste overheid, is gemakkelijk aanspreekbaar.

3. Wevelgem staat achter de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen | We nemen concrete maatregelen in functie van het klimaat en zorgen dat onze inwoners kwaliteitsvolle ruimte ter beschikking hebben. Om dat te bereiken zetten we in op kwaliteitsvol wonen, een evenwichtig gebruik van de beschikbare ruimte en een nette omgeving.

4. De gemeente wil haar drie kernen verder ontwikkelen tot levendige ontmoetingsplekken | Ze moeten aantrekkelijk zijn, levendigheid ademen en ruimte bieden voor een degelijke publieke dienstverlening, onder meer op het vlak van zorg.

5. We zetten in op duurzame verplaatsingen | Wie zich verplaatst, moet dat op een vlotte en veilige manier kunnen doen. Het STOP-principe, waarbij de prioriteit eerst naar Stappen en Trappen gaat, dan naar het Openbaar vervoer en dan pas naar Personenwagens, wordt vooropgesteld.

Het document waarin we onze plannen formuleren voor de komende beleidsperiode telt bijna 40 bladzijden. We halen er daarom de meest opvallende zaken uit.