Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-raad)

Download hier het huishoudelijk reglement

Bevoegdheden

De raad voor Maatschappelijk Welzijn bepaalt het beleid van het OCMW en stelt algemene regels reglementen vast (bijvoorbeeld arbeidsreglementen of het reglement inzake richtbarema’s voor het verlenen van maatschappelijke dienstverlening en steun) die betrekking hebben op het beleid van het OCMW en het inwendig bestuur ervan.