Welzijn

Buurtgericht werken, mensen samen brengen

Het lokaal bestuur gaat naar de buurten om voeling te krijgen met wat er leeft. We gaan dus ‘buurtgericht werken’ en de mensen letterlijk aanspreken en uitnodigen om aangesproken te worden. Verschillende diensten worden hierbij ingezet. De inwoners worden uitgenodigd om hun buurt mee vorm te geven. Binnen dit proces kan nagegaan worden hoe binnen buurten, binnen wijken, keuzes kunnen gemaakt worden wat betreft de besteding van een bepaald budget. Verenigingen en organisatoren brengen mensen samen. Maar belangrijk is dat mensen elkaar niet enkel vinden via activiteiten of evenementen, maar ook in het dagelijkse leven. Het is van belang om aan zorgzame buurten te bouwen, via wijkcomités, via buurtambassadeurs, vrijwilligers. Een initiatief zoals Zorgzaam Gullegem vormt een inspirerend voorbeeld. 

Het lokaal dienstencentrum Elckerlyc werkt momenteel aan het project Zorgzame Buurt in de wijk De Posthoorn. Medewerkers van LDC Elckerlyc gaan langs bij de mensen in de buurt en ze vragen of ze er eventueel voor open zouden staan om andere buren te helpen met een kleinigheid. Indien ze dat zien zitten, noteren ze hun mailadres. Ze krijgen ook een sticker aan hun raam, met het logo van het project. Op die manier tonen ze aan anderen dat ze een zorgzame buur zijn. Als het LDC een signaal binnen krijgt dat een bepaalde buur wel wat hulp kan gebruiken, wordt een mailtje gestuurd naar een dichte buur die zich inschreef.

Blijvende steun aan buurtinformatienetwerken en opzetten van sociale informatienetwerken

De gemeente stimuleert het verder inzetten op buurtinformatienetwerken. Naar analogie met de buurtinformatienetwerken (BIN’s) kunnen sociale informatienetwerken (SIN's) uitgebouwd worden. Deze SIN’s geven ‘zin’ om meer met elkaar in contact te komen, om samen initiatieven te nemen…

Blijvende steun aan de Buddywerking voor nieuwkomers

Een buddywerking ondersteunt nieuwkomers (die van ‘buiten’ de gemeente komen) in de gemeente om vertrouwd te raken met de nieuwe buurt. Dergelijk kader biedt ook weerwerk tegen vereenzaming.

Aanpakken van kinderarmoede

We zijn een kindvriendelijke gemeente en zijn ervan overtuigd dat we het label kunnen binnenhalen dat dit erkent. We stellen een brugfiguur aan in het kader van armoedebestrijding. Via dit personeelslid, dat ingezet wordt via de scholen, kan gerichter ingezet worden op het aanpakken van kinderarmoede. Ook op activering -het zorgen voor werk- zetten we verder sterk in, want dit is het beste middel om armoede aan te pakken of te voorkomen.