Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst is een uitvoerend orgaan van het Sociaal Huis. Het comité houdt zich bezig met individuele dossiers rond maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.  Als het bijzonder comité beslist over individuele dossiers doet ze dit

  • in alle neutraliteit
  • met respect voor het privéleven van de hulpaanvrager
  • op basis van een sociaal verslag