Duurzame gemeente

Extra aandacht voor meer groen in onze gemeente

Waar mogelijk willen we extra groen in onze gemeente. Evident is dat niet, Wevelgem is een sterk verstedelijkt. Bij projecten van heraanleg in onze gemeente willen we dan ook telkens onze uiterste best doen om zoveel mogelijk groen in die plannen op te nemen.

Premie voor initiatieven die groen creëren

Natuur is belangrijk in onze verstedelijkte omgeving. Voor de aankoop van ‘natuurgebieden’ stellen we 60 000 euro beschikbaar voor verenigingen die hier werk willen van maken. Met een bedrag van 30 000 euro ondersteunen we particulieren/ verenigingen bij het aanplanten van bomen. De ondersteuning en het onderhoud van de zogenaamde kleine landschapselementen wordt behouden, maar landbouwers en verenigingen kunnen rekenen op een hoger subsidiebedrag.

Verder inzetten op verledden van openbare verlichting, onderzoek naar warmtenet, ...

Daarnaast willen we onze verantwoordelijkheid op het vlak van klimaat, die we in het verleden al meerdere keren hebben opgenomen, verder opnemen. Zo zetten we de verledding verder. Tegen 2022 - een enorm snel tempo - willen we alle openbare verlichting vervangen door ledverlichting, een investering van 5,2 miljoen euro. We onderzoeken verder ook of de aanleg van een warmtenet een mogelijkheid is in onze gemeente, realiseren zonnepanelen op alle mogelijke gemeentelijke gebouwen, deels met burgerparticipatie, kiezen voor ons eigen wagenpark telkens voor ecologische voertuigen, enz.