Wevelgem, waar altijd iets te beleven valt

Nieuwbouw voor ontmoetingscentrum OC de Cerf in Gullegem

Op het vlak van beleving en gemeenschapsvorming is de realisatie van een nieuw ontmoetingscentrum voor Gullegem de grootste investering. Het huidige OC de Cerf beantwoordt minder aan de hedendaagse behoeften. De precieze plaats van inplanting moet nog worden vastgelegd. Ofwel op de huidige locatie, ofwel een nieuwbouw meer naar achteren in de Kerkstraat, richting Heulebeek.

Onderzoek naar nevenbestemming Sint-Hilariuskerk en Sint-Amanduskerk

Er wordt momenteel onderzocht of twee van onze kerken, de Sint-Hilariuskerk en de Sint-Amanduskerk, een nevenbestemming kunnen krijgen. Die oefening -voor wat betreft de Sint-Amanduskerk- zal alvast meegenomen worden in het plan voor OC De Cerf. We streven ernaar om in 2020 te weten in welke richting we gaan.

Misschien geen Parkies of Bockor Rock meer in de toekomst maar wel prikkelbudget voor enthousiastelingen

De zomerprogrammatie wordt vernieuwd. Zowel Parkies als Bockor Rock worden in vraag gesteld. Het budget dat we daarvoor vrijmaakten in het verleden, voorzien we nu als ‘prikkelbudget’. We laten met andere woorden het initiatief aan onze burger, aan verenigingen, aan ondernemende en creatieve mensen. Wie iets wil organiseren om de mensen hier een aangename staycation te bezorgen, willen we daarbij zeer graag ondersteunen.

Meer inzetten op kunst in het openbaar domein

We zetten in op kunst. Zo hebben we onder meer Surprieze, een kunstproject waarbij we de creatieve burger de kans geven om 15 elektriciteitskasten, verspreid over de 3 deelgemeenten, te pimpen. Er wordt ook een vervolg gebreid aan het project van Crystal Ship. Vorig jaar werden twee muren in onze gemeente beschilderd met twee kunstwerken: De Dromer van Joachim Lambrechts in de Koningin Fabiolastraat in Gullegem en Julie met de rozen in de Rozenstraat in Moorsele. Volgend jaar komen op drie nieuwe muren, in elke deelgemeente één, drie kunstwerken.

Kunstproject in gebouw van oude zwembad na sluiting

Van zodra het nieuwe zwembad klaar is, wordt het oude zwembad gesloten. Voor het gebouw onder de sloophamer gaat, stellen we het nog een jaar ter beschikking voor tal van kunstprojecten, onder impuls van een curator.