Jouw partner

Fysieke toegankelijkheid van gebouwen en openbaar domein

Uiteraard vinden we ‘fysieke toegankelijkheid’ belangrijk. Door gerichte investeringen (de boordstenen verlagen in de centra, een bijkomende plateaulift installeren in ons gemeentehuis,…) willen we ervoor zorgen dat iedereen zich gemakkelijk door onze gemeente kan bewegen en vlot tot bij onze dienstverlening kan raken. Om te zorgen dat we op dat vlak de juiste investeringen doen, werken we samen met een ‘focusgroep’, een groep ervaringsdeskundigen op het vlak van toegankelijkheid. In de focusgroep zit onder meer iemand in een rolstoel, iemand met een visuele beperking, mensen die omwille van hun job kennis van zaken hebben, enz.  Die focusgroep zal ons de zaken aanwijzen die we prioritair moeten aanpakken. Omgekeerd kunnen wij onze beslissingen aftoetsen bij hen. Zo willen we hen graag mee laten oordelen of evenementen en activiteiten die wij zelf of in samenwerking met partners organiseren voldoende toegankelijk zijn, of er nog punten voor verbetering vatbaar zijn.

Toegankelijkheid in de vorm van goede openingsuren en extra locatie

We willen onze dienstverlening ook zo laagdrempelig mogelijk maken, voor al onze inwoners. Met de nu al ruime openingsuren van ons gemeenteloket en de twee gemeentehuizen in Moorsele en Gullegem en het werken op afspraak komen we sowieso al tegemoet aan de noden van onze drukbezette burger. Maar we willen nog verder gaan: ook van de Bib in het Park willen we een ‘open huis’ maken. Onze burgers moeten er ook terecht kunnen voor een ruime dienstverlening. Uiteraard kan je niet voor alles geholpen worden in de bib, voor sommige zaken kan je enkel terecht in het gemeenteloket. We willen in de bib vooral burgers helpen die moeite ondervinden om documenten digitaal op te vragen, online tickets te bestellen voor een evenement van CC Wevelgem, hun adres te wijzigen, enz. Met andere woorden: we gaan in de bib mensen met vragen niet zomaar doorverwijzen naar het gemeenteloket. De sterkere digitale dienstverlening moet via deze weg ook voor iedereen toegankelijk zijn.