Inzetten op het STOP-principe

Maatregels voor voetganger en fietser

Wevelgem zet in op duurzame verplaatsingen. Wie zich verplaatst, moet dat op een veilige manier kunnen doen. We investeren daarom sterk in maatregelen die de voetganger en fietser ten goede komen. We waarderen trage verbindingen op en bij alle projecten die we uitvoeren houden we de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker in gedachten.

Verbeteren van voetpaden en andere maatregels in functie van verkeersveiligheid

Zoals steeds zetten we een aanzienlijk bedrag opzij voor verbeteringswerken aan onze voetpaden. In totaal 2,25 miljoen euro. Alle andere maatregelen in functie van de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker komen samen op 7,55 miljoen euro. Daarin zit onder meer de opwaardering van bestaande trage wegen en de creatie van nieuwe trage wegen, de aankoop van gronden voor doorsteken, fietspaden die worden aangepakt, de realisatie van een fietsbrug, infrastructurele maatregelen voor de verkeersveiligheid,…

Knippen en ontharden van de straat Bergelen

We knippen de straat ‘Bergelen’ en ontharden de zone die geknipt wordt. Bergelen wordt nu te vaak als verbindingsweg gebruikt tussen Moorsele en Gullegem, terwijl de Hondschotestraat een beter alternatief vormt voor gemotoriseerd verkeer. Daarnaast zijn de bewoners in de straat ook vaak het slachtoffer van het succes van Provinciedomein Bergelen.

Onderzoek naar alternatieve fiets- en wandelverbinding tussen knooppunt A19, kruispunt N343 en de Gullegemstraat

We onderzoeken de mogelijkheid om een alternatieve fiets- en wandelverbinding te voorzien ter hoogte van het knooppunt van de A19, en het kruispunt van de N343 en de Gullegemstraat. Dat kan een vrijliggend fietspad worden, maar eventueel ook een aparte fiets- en wandelbrug over de A19. Voor dergelijke realisatie is overleg met en steun van de Vlaamse overheid essentieel. We voorzien 2,5 miljoen euro voor dit project.