Vorming voor vrijwilligers - Vrijwilligersateliers

vrijwilligers

Gemeente Wevelgem organiseert regelmatig vorming voor vrijwilligers/verenigingen onder de titel 'vrijwilligersateliers'.

VRIJWILLIGERSATELIERS

Samen aan je vereniging sleutelen

Vrijwilligersateliers zijn een goed moment om andere vrijwilligers te ontmoeten en bij te leren. Per atelier staat een thema centraal, naast een netwerkbabbel en drankje.

Verenigingen en hun vrijwilligers zijn welkom op deze ateliers:Dinsdag 30 Mei: Vrijwilligers motiveren 

19 - 22 uur | Bib in het Park, Vanackerestraat 20 Wevelgem | gratis

Een vereniging staat of valt met gemotiveerde vrijwilligers. In dit atelier neemt Vrijwilligerswerk Werkt je mee op sleeptouw om super gemotiveerde vrijwilligers te begeleiden en rekruteren. We bekijken wat theorie maar toetsen die vooral aan je eigen vrijwilligerspraktijk. Breng gerust alle knelpunten mee: waar bots je tegenaan, wat kan anders en beter?

In de sessie wordt ook ruimte gelaten voor vragen en uitwisseling met andere verenigingen. 

Nieuwe data (vanaf september) volgen asap!Heb je zelf een voorstel of idee voor vorming? Stuur dan een mailtje naar vrijetijd@wevelgem.be 

Extra info:

Lennert Deleu , 056 433 548, lennert.deleu@wevelgem.be 

Ik schrijf me in voor het vrijwilligersatelier op 30 mei