Toegankelijkheid op evenementen

Het belang van toegankelijkheid

Een evenement is meer dan de goede organisatie van de festiviteit zelf. Hoe geraak ik ter plaatse? Zal ik mijn fiets, auto of buggy ergens veilig kunnen achterlaten? Is het terrein rolstoeltoegankelijk? Is het duidelijk zijn waar mijn driejarige peuter zijn (niet op te houden) plasje kan doen? Zijn er zitplaatsen voor minder mobiele mensen?

Het is duidelijk: inzetten op toegankelijkheid komt elke bezoeker ten goede.

7 B’s van toegankelijkheid

De 7B’s geven inzicht in de factoren die de toegankelijkheid van een dienst/project/evenement beïnvloeden.  Toegankelijkheid verhogen? Hou rekening met onderstaande B's.

  1. Bereikbaar: op welke manier kunnen mensen tot bij het aanbod geraken?
  2. Begrijpbaar: is de communicatie helder en duidelijk?
  3. Bekend: op welke manier wordt het aanbod bekend gemaakt? Op welke manieren bereikt communicatie over het aanbod de doelgroep?
  4. Bruikbaar: voldoet het aanbod aan de behoeften van de (specifieke) doelgroep?
  5. Betaalbaar: zijn de tarieven haalbaar voor iedereen? Mogelijke alternatieven of kortingssystemen?
  6. Beschikbaar: is het aanbod beschikbaar voor de doelgroep? Is er iemand aanspreekbaar?
  7. Betrouwbaar: is de organisatie transparant? Straalt de organisatie professionaliteit uit

Checklist Toegankelijke Evenementen

Enkele tips

Via onderstaande tabs worden enkele tips & tricks meegegeven, dit zijn echter geen wettelijke verplichtingen. Gemeente Wevelgem moedigt wel alle organisatoren aan een inspanning te leveren om in te zetten op toegankelijkheid.

In samenwerking met vzw De Stroom