Wielerwedstrijd

Organiseer je een wielerwedstrijd? Dan heb je een vergunning nodig.

Aanvraagformulier vergunning wielerwedstrijd

Bij het vervolledigde en ondertekende* aanvraagformulier moet je ook steeds een overzichtelijk plan toevoegen van het parcours op het grondgebied van de gemeente, eventueel de toestemming van de private eigenaars en andere nuttige bijlagen.

Het ondertekende* aanvraagformulier met bijlagen moet tenminste 14 weken vóór de wedstrijd ingediend worden, bij voorkeur digitaal (secretariaat@wevelgem.be). Bij een wedstrijd in lijn (op open omloop met een of meer trajecten van minimum 20 kilometer) is de digitale aanvraag verplicht en moet een afschrift bezorgd worden aan de federale politie. Bij wedstrijden met meerdere ritten, is een vergunning nodig voor elke rit.

Meer info over de procedure vind je in het koninklijk besluit of de omzendbrief.

* om een pdf digitaal te ondertekenen, zie: https://eid.belgium.be/nl/faq/hoe-onderteken-ik-een-document-elektronisch-met-acrobat-reader-dc#7257

Het koninklijk besluit van 28 juni 2019 legt de reglementering van de wielerwedstrijden vast. Voor alle wielerwedstrijden, ook de alle-terreinwedstrijden, moet de organisator een vergunning hebben van elke burgemeester op wiens grondgebied de wielerwedstrijd passeert. Bij een alle-terrein wedstrijd moet de organisator ook de toestemming hebben om de terreinen van private eigenaars te gebruiken.