GDPR voor verenigingen

Op 25 mei 2018 ging de nieuwe Europese privacywetgeving van kracht. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (of GDPR) is een geheel van regels om de gegevens van Europese burgers beter te beschermen. Ze is ook van toepassing op verenigingen en organisaties. Wat betekent dit concreet voor jouw vereniging? Wat doe je met de persoonsgegevens die je de voorbije jaren hebt verzameld? Wat mag je nog vragen, bewaren en communiceren op vlak van ledenlijsten, deelnemerslijsten… ? Wat met het gebruik van foto's waarop leden of deelnemers afgebeeld staan? Kortom, wat is de impact van de GDPR op lokale verenigingen?
Luk Tas is medewerker van Scwitch en gaf een presentatie over de GDPR wetgeving specifiek gericht naar verenigingen.

Presentatie GDPR voor verenigingen