Subsidies bij evenementen

De aanvraag moet ten minste 3 weken voor het plaatsvinden van het evenement ingevuld worden!

  • De velden met een * zijn verplicht.  
  • Bij het indienen van het formulier ontvang je automatisch een kopie van de aanvraag op het opgegeven e-mailadres.

👉🏻 Nadat je de aanvraag ingediend hebt, gaat deze ter goedkeuring naar het college van burgemeester en schepenen.
👉🏻 Na goedkeuring ontvang je een evaluatieformulier en een Verklaring Toelage. Deze vul je in nadat het evenement plaatsvond. 
👉🏻 Na goedkeuring van deze documenten, kan de subsidieaanvraag uitbetaald worden.

Subsidieaanvraag
Subsidie wordt aangevraagd voor:
Welk jubileum vier je?

Is jouw vereniging ouder dan 100 jaar? Dan starten we weer vanaf 10. 

👉 Bij het 110-jarig jubileum duid je dus 10 aan.

Gegevens aanvrager

De aanvraag voor subsidie bij een buurtinitiatief of wijkfeest moet gebeuren door minstens 2 bewoners van verschillende gezinnen die in de betrokken straat, buurt of wijk wonen.

Vul hieronder de gegevens van de tweede persoon in 

De aanvraag moet gebeuren door minstens twee personen die op een verschillend adres wonen in de gemeente Wevelgem.

Vul hieronder de gegevens van de tweede persoon in .

Gegevens organisatie/vereniging
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: jpg, png, pdf, doc, docx, xls, xlsx.
Project
Indien voor dit eventement een aanvraag werd ingediend via Eaglebe, vul dan hier het dossiernummer in (7 cijfers). 
Wordt voor dit project samengewerkt met een andere vereniging?
De activiteit is voor iedereen publiekelijk toegankelijk
Wordt er beroep gedaan op gemeentelijk feestmateriaal
Financiëel

Opgelet! Op dit rekeningnummer zal de toegekende toelage worden uitbetaald. Het opgegeven rekeningnummer mag geen persoonlijke rekening zijn. Om wettelijk in orde te zijn, kan de toelage enkel uitbetaald worden op een rekeningnummer van de aanvragende vereniging of organisatie.

Indien VZW >> geef een BTW nummer in.
Indien feitelijke vereniging of privépersoon >> vul het rijksregisternummer in van de persoon waarop de rekening staat
Raming van de uitgaven en inkomsten + eventueel verwachte toelage. Mag ook als bijlage toegevoegd worden op de laatste pagina van dit formulier.

Indien je winst zou boeken met dit project / evenement, waarvoor zou deze dan aangewend worden?

Opbrengst gaat integraal naar het goede doel?
Bijlagen
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Gelezen en voor akkoord
Ontvangt de organisatie nog andere subsidies van het gemeentebestuur of van andere overheidsbesturen voor dit initiatief?