Bewakingsactiviteit door vrijwilligers

Wie bewakingsactiviteiten wil uitvoeren moet hiervoor een vergunning hebben. Voor verenigingen maken we een uitzondering.Om van dit verenigingsregime gebruik te kunnen maken moet je aan 3 voorwaarden voldoen:

  • De vereniging heeft geen winstoogmerk. Het organiseren van fuiven en/of evenementen is niet het hoofddoel van de organisatie.
  • Het gaat om een occasionele fuif of evenement.
  • De personen die de bewakingsactiviteiten zullen uitvoeren zijn leden van de organiserende vereniging of hebben een aanwijsbare band (oud-leiding, ouder, ... ).

Hiervoor heb je toestemming nodig van de burgemeester.

Vul het document hieronder in en bezorg het via vrijetijd@wevelgem.be of laadt het op bij je evenementenaanvraag.

INVULFORMULIER

Voorwaarden om deze bewakingsactiviteiten te mogen uitvoeren.

Wie op vrijwillige basis bewakingsactiviteiten wil uitvoeren in functie van een vereniging waar hij/ zij lid van is (of er een aanwijsbare band is) moet aan bepaalde vereisten voldoen:

 

  • Hij/ zij moet minstens 18 jaar zijn.
  • Hij/ zij mag niet veroordeeld geweest zijn tot een correctionele of criminele straf.
  • Hij/ zij moet inwoner zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte, de Zwitserse bondsstaat of ten minste 3 jaar een wettige hoofdverblijfplaats in België hebben.
  • Hij/ zij mag bepaalde beroepen niet uitoefenen (lid van politie-of inlichtingendienst, functie in een penitentiaire instelling, privédetective, wapen- en munitie fabrikant of verkoper).
  • Hij/ zij mag niet geschrapt zijn uit het rijksregister van natuurlijke personen zonder een nieuw adres achter te laten.
  • Ook mag hij/ zij geen vergoeding ontvangen om deze bewakingsactiviteiten uit te voeren.