Materiaal lenen voor evenementen

🚩Opgelet, je kan enkel materiaal aanvragen als je een evenementenformulier hebt ingediend. Nog niet gedaan?

Naar het evenementenformulier

Een overzicht van het materiaal met de bijhorende prijzen vind je hier.

Is dit een wijzigingsformulier?
Informatie over het evenement
Gegevens aanvrager

De gemeente staat enkel in voor het leveren van de materialen.

Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.

Wil je het materiaal ook laten opbouwen/plaatsen?

Neem dan contact op met Cel Feestelijkheden: 056 43 34 70.

Duid hieronder het materiaal aan dat je nodig hebt. 👇

Je kan verschillende types van podia ontlenen. Bekijk het overzicht en maak daarna je keuze.


Wil je de podia ook laten opbouwen/plaatsen?
Neem dan contact op met Cel Feestelijkheden: 056 43 34 70.

elementen

---------------------

elementen
elementen
elementen
elementen
elementen

---------------------

---------------------

---------------------

Nadars worden door de organisatie uitgezet, op één plek, en achteraf op dezelfde plek terug ingezameld.Wil je het materiaal ook laten opbouwen/plaatsen?

Neem dan contact op met Cel Feestelijkheden: 056 43 34 70.

---------------------

25 fietsrekken voor telkens 12 fietsen

Met de mobiele fietsstallingen kan je 300 fietsen geordend stallen. Op een aanhangwagen staan 25 fietsrekken die je eenvoudig kan uitzetten en waar telkens 12 fietsen in kunnen.

De fietsen worden met het stuur op een diefstalveilige manier opgehangen aan het rek. Aan de fietsenstalling kunnen ook afficheborden (A3-formaat) bevestigd worden. Zo kan je duidelijk communiceren.

De toogplaten worden geleverd zonder nadars. Deze moet je apart bijvragen.
Je kan verschillende types van tentoonstellingspanelen ontlenen.
Bekijk het overzicht en maak daarna je keuze.
De panelen type D en E zijn combineerbaar.
Voor de ontlening van partytenten wordt een waarborg gevraagd. Meer info over de waarborg vind je in het reglement op het ontlenen van feestmateriaal. Daarom wordt hieronder ook het rekeningnummer gevraagd waarop de waarborg na ontlening mag teruggestort worden.

Er is een mogelijkheid om vlaggen te ontlenen, bv. Vlaamse, Belgische, Europese vlag, ...

Als je vlaggen per stuk wil ontlenen, neem je best contact op met de cel Feestelijkheden (056 43 34 70).

 

Vanaf 2020 zijn er aantal wijzigingen in het beleid rond herbruikbare bekers.

Daarom gebeurt het ontlenen van herbruikbare bekers en/of afvalrecipiënten voor evenementen bij Mirom Menen en niet meer via de gemeente.

Info en aanvraag herbruikbare bekers Mirom


Exclusief waterverbruik. Via opname van de meterstanden wordt het werkelijk verbruik tegen kostprijs (4,5 euro per m³) aangerekend.

Opgepast! Bekijk eerst en vooral of er andere mogelijkheden zijn om tijdelijk water te voorzien, vooral als er geen drinkwater nodig is.

  • De standpijp wordt door de gemeente geplaatst, op een afgesproken locatie, in het bijzijn van een verantwoordelijke van de organisatie. 
  • De standpijp is voorzien van een aansluiting van ¾” Brandslangen kunnen niet meer aangesloten worden. Grote debiet nodig? Dan neem je contact op met De Watergroep.
  • Het water getapt uit een standpijp is geen drinkwater en mag dus niet gebruikt worden voor drinkwatertoepassingen.

Vul de gegevens van de contactpersoon in om af te kunnen spreken. 👇🏼

Exclusief elektriciteitsverbruik. 

• Forfaitair bedrag per werfkast per dag (20 euro) indien geen meter aanwezig is in werfkast. Anders worden meterstanden opgenomen en wordt werkelijk verbruik tegen kostprijs (0,1840 euro per kWh) aangerekend.
• Gelieve in te vullen welke elektrische toestellen je hierop wenst aan te sluiten.
Werfkast (excl. verbruik)
enkel cijfers gebruiken aub!
Verdeelkast (excl. verbruik)
enkel cijfers gebruiken aub!
Als je vragen of opmerkingen hebt over het gevraagde feestmateriaal, kan je dit hier weergeven. Dit kan onder meer zijn over de levering, ophaling, verduidelijking wat de bedoeling is, ...

Artikel 42 van het gebruikersreglement op het beschikbaar stellen van feestmateriaal: 

De gemeente Wevelgem kan onder geen enkel beding worden verantwoordelijk gesteld voor ongevallen of andere schadelijke gevolgen die zouden resulteren uit het gebruik van het ontleende materiaal, ongeacht deze aansprakelijkheid voortvloeit uit een overeenkomst of krachtens de artikels 1382 tot en met 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek, ongeacht of deze voortvloeit uit een gebrek aan het materiaal zelf,  onoordeelkundige montage door de ontlener of de cel feestelijkheden, of een combinatie van de twee.