Huisreglement Safe Party Zone

logo Safe Party Zone. Roze cirkel met daarin in het wit safe party zone met onderaan nog eens 3 kleine bolletjes

De belangrijkste regel is natuurlijk: Wees goed voor elkaar en geniet van de fuif!

Doe een ander niets dat je zelf niet leuk zou vinden. Kortom: Maak er een feest van maar hou je aan een paar regels die we hieronder mee geven:

 • Bij aankoop van een ticket verklaar je je akkoord met onderstaand reglement. Indien je een ticket aan de deur koopt geldt dit reglement ook.
 • Bij het betreden van de zaal zal je gevraagd worden om jouw identiteitskaart te scannen in een elektronische lezer. Als je dit niet wenst te doen zal je de fuif ook niet kunnen betreden.
 • Indien je niet over een elektronische identiteitskaart beschikt zal je gevraagd worden om een ander identiteitsbewijs ( oude identiteitskaart, voorlopige identiteitskaart, ..) voor te leggen. Als je dit niet wenst te doen zal je de fuif ook niet kunnen betreden.
 • Bij het betreden van de zaal zal je mogelijks gefouilleerd worden door de aanwezige security-agenten. Dit gebeurt bij vermoeden van het bezit van gevaarlijke voorwerpen (onder gevaarlijke voorwerpen wordt verstaan: wapens, glas, blik, deodorant, …) Personen met een rugzak worden steeds gefouilleerd. Bij weigering van fouilleren wordt de toegang tot de zaal geweigerd.
 • Let goed op je spullen! De exploitant van de zaal en de organisatie van dit evenement zijn in principe niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen., diefstal of schadegevallen.
 • Je komt binnen in een publiek toegankelijke zaal. Er geldt bijgevolg een rookverbod. Rokers kunnen buiten roken binnen de aangegeven perimeter, mits het nodige respect voor de omgeving (lawaai, afval, …) en het beperken van overlast.
 • Glazen, bekers of consumpties meenemen buiten de zaal en de afgebakende perimeter is verboden.
 • De toegang wordt geweigerd aan geïntoxiceerde of agressieve personen.
 • Het verbruik van alcoholische dranken is voor min 16-jarigen verboden. Het verbruik en het verkopen van gedistilleerde dranken is verboden in alle gemeentelijke gebouwen.
 • Bezoekers die zich schuldig maken aan wangedrag, vandalisme, geweld, het gebruik en/of verkoop van drugs komen de zaal niet in of moeten deze verlaten. Hierbij worden tevens de politie gewaarschuwd.
 • Bezoekers die niet ingaan op de richtlijnen van de organisator moeten de zaal verlaten. Indien nodig wordt de politie ingeschakeld.
 • Indien de scan aantoont dat voor jou een toegangsverbod loopt, kom je de zaal niet in. Bij twijfel wordt telkens de politie gecontacteerd die via jouw persoonlijke gegevens kan nazien of een toegangsverbod van toepassing is.
 • In geval van overtreding van bovenstaand reglement kan een klacht worden neergelegd bij de politie.
 • Het verlaten van de perimeter zorgt er voor dat je toegangsbewijs niet meer geldig is. Bij het opnieuw betreden van de perimeter moet opnieuw een toegangsbewijs aangekocht worden.

Bovenstaande regels zijn bindend. Overtreders lopen het risico uit de zaal te worden gezet. Bij ernstige feiten kan ook een toegangsverbod worden uitgesproken voor alle evenementen die werken met het safe Party zone label, ongeacht in welke zaal het evenement doorgaat.