Safe Party Zone

logo Safe Party Zone. Roze cirkel met daarin in het wit safe party zone met onderaan nog eens 3 kleine bolletjes

Wat is Safe party?

Zie je het Safe party-logo staan op een affiche, flyer, website of toegangskaart van een fuif, dan weet je dat het om een Safe party fuif gaat. Bij deze fuiven is er extra aandacht voor de veiligheid tijdens het evenement. Alle bezoekers worden verplicht hun identiteitskaart te scannen vooraleer ze de fuifzaal binnen mogen.

Wie zich niet aan het huisreglement van de fuif houdt kan voor een bepaalde tijd (maximum 1 jaar) een toegangsverbod opgelegd krijgen voor alle fuiven onder het ‘safe party’ label, ongeacht in welke zaal deze fuif plaatsvindt.

Hoe herken je een fuif met Safe party zone?

 Je herkent een ‘safe party ‘fuif aan het logo. Het staat op elke flyer, affiche en ticket van de fuif.

Het invoeren van Safe party Zone is sinds 1 januari 2019 verplicht voor alle fuiven in gemeentelijke gebouwen. Op andere locaties kan de ‘Safe party Zone’ ingevoerd worden op vraag van de organisatoren of op advies van het college van burgemeester en schepenen.

Organisatoren kunnen het logo hier downloaden:

Logo PNG

Logo JPG

Heb je het Ai-bestand nodig? Stuur dan een mailtje naar jeugddienst@wevelgem.be

Procedure Safe party

Alle bezoekers van een fuif met ‘Safe party Zone’ worden verplicht hun identiteitskaart te scannen voordat ze de fuifzaal binnen mogen.

  • Alle personen zonder een toegangsverbod zien een symbool, met dezelfde kleur als de leeftijdsgroep waar ze aan voldoen, verschijnen op het scherm. Zij mogen de fuifzaal binnen.
  • Personen met een toegangsverbod krijgen, gedurende deze periode, een zwart symbool te zien.  Zij kunnen de fuifzaal niet binnen en moeten de site te verlaten.

Wat als ik mijn identiteitskaart ben verloren?

Geen nood! Ook met een voorlopig identiteitsbewijs kom je er in. Het is echter wel belangrijk dat je je officieel vervangdocument bij hebt, anders kan je de fuifzaal niet binnen. Als je komt met je voorlopig identiteitsbewijs, dan zal je gevraagd worden dit aan de ingang voor te leggen zodat we zeker zijn dat je geen match maakt met de databank. Eenmaal dit voorbij is ben je klaar voor een avondje plezier!

Wanneer en waarom krijg je een toegangsverbod?

Een toegangsverbod krijg je niet zomaar! Bij alle fuiven met ‘Safe Party Zone’ is dit huisreglement van toepassing. Bij aankoop van een ticket verklaar je je akkoord met dit reglement en je hieraan te houden. Doe je dit niet, dan kunnen er sancties volgen.

Bij wangedrag, vandalisme, geweld en het gebruik en/of verkoop van drugs moet je de zaal verlaten en worden de politie gewaarschuwd. Afhankelijk van de aard van het misdrijf maakt de politie een ‘bestuurlijk verslag’ op en bezorgen dit aan de dossierbeheerder ‘fuiven’ van de gemeente Wevelgem en de burgemeester.

De securityfirma en/of de organisatoren kunnen hun ervaringen aan het stadsbestuur meedelen via een feitenverslag. Op basis van deze verslagen wordt de betrokkene verzocht zijn/ haar kant van het verhaal schriftelijk toe te lichten aan de burgemeester. Ter voorbereiding hiervan ligt het dossier ter inzage op de jeugddienst. Uiteraard kan de betrokkene zich hiervoor laten bijstaan door een raadsman. Na ontvangst van de schriftelijke toelichting zal de burgemeester, in samenspraak met de politie al dan niet beslissen een toegangsverbod uit te vaardigen. De duur van het toegangsverbod wordt bepaald in overleg met de politie en de burgemeester.

Bij het toekennen van een toegangsverbod zullen jouw gegevens worden opgeslagen in de PC’s die toezien op het toegangsverbod.

Wie zich niet houdt aan het toegangsverbod maakt kans op een gemeentelijke administratieve sanctie.