Geluid

  • Respecteer de reglementering volgens de milieuwetgeving VLAREM en hou je aan de opgelegde geluidsnormen.
  • Indien nodig, vraag dan tijdig een afwijking op de geluidsnormen aan via het O- of F-formulier .
  • Denk aan de buren. Verwittig hen en geef een contactpersoon en GSM-nummer door zodat je bereikbaar bent op het moment van de activiteit.
  • Neem vooraf contact op met de dienst milieu van de politiezone Grensleie.  Zij zijn niet alleen verantwoordelijk voor de handhaving, maar staan je ook bij met raad en daad vóór de aanvang van de muziekactiviteit.
  • Meer info over de geluidsnormen vind je op https://omgeving.vlaanderen.be/geluidsnormen-voor-muziekactiviteiten

  • Bied bezoekers en medewerkers gratis oordopjes aan.