Communicatie

  • Werd er tijdig, duidelijk en correct over de geleverde toegankelijkheidsinspanningen (bereikbaarheid, parkeren, assistentie, dienstverlening, visualisatie…) via verschillende kanalen gecommuniceerd (website, folders, mailing, pers...)?
  • Is er een contactpersoon (met telefoonnummer en/of e-mailadres waar de personen met een beperking met hun vragen terecht kunnen?

Extra tips rond communicatie

  • Maak gebruik van duidelijk leesbare schreefloze letters die voldoende groot zijn (bv. Arial, Calibri, Tahoma)
  • Zorg voor voldoende contrast in de kleuren (o.a. tussen tekst en achtergrond)
    • Tip! Zet de tekst en achtergrond om in grijswaarden, als het leesbaar is, dan is het contract groot genoeg
  • Lijn links uit (uitgevulde tekst is moeilijk leesbaar voor slechtzienden)
  • Gebruik duidelijke (liefst universele) pictogrammen (zie visualisatie)

In samenwerking met vzw De Stroom