Verzekeringen bij evenementen

Verzekeringen

Zorg er steeds voor dat je als organisator steeds over de nodige verzekeringen beschikt. Denk hierbij aan brandverzekering, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, …. Hiervoor neem je het best contact op met je  verzekeraar. Die zal je zeker verder kunnen helpen.Hou wel steeds hiermee rekening:

  • Feitelijke vereniging: de leden kunnen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.
  • VZW: leden kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.Gemeentelijke zalen

Wanneer je een gemeentelijke zaal huurt, dan is de zaal zelf verzekerd. Als organisator sta jij wel in voor de verzekering van eigen materiaal. Vraag zeker ook na bij je PA wie instaat voor de verzekering van het materiaal.

 

• Brandverzekering

informeer of de zaaluitbater een brandverzekeringspolis heeft afgesloten met ‘afstand van verhaal bij verhuur’.

Als dit niet het geval is, sluit je zelf een tijdelijke brandverzekering af voor de zaal en de inboedel.

 

• Objectieve aansprakelijkheid

voor gebouwen en inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn. Een zaaluitbater is verplicht zich voor een zaal vanaf 50m² te verzekeren tegen lichamelijke schade ten gevolge van brand of ontploffing.

Indien je fuift in een loods of in een tent moet je zelf een verzekering Objectieve Aansprakelijkheid afsluiten.

 

• Burgerlijke aansprakelijkheid

als organisator sluit je best een verzekering ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid’ (BA) af. Zonder deze verzekering kan je als organisator opdraaien voor schade die voortvloeit uit een fout, een onvoorzichtigheid of nalatigheid van jezelf of je medewerkers. De verzekering dekt materiële schade aan derden en lichamelijke schade. Een verzekering BA ontlast je niet volledig van mogelijke schuld. Je moet kunnen aantonen dat de organisatie goed is opgezet en het risico zo klein mogelijk werd gehouden.

 

• Gratis vrijwilligersverzekering

Op voorwaarde dat deze vrijwilligers 16 jaar oud zijn (vrijwilligerswerk kan pas vanaf het jaar dat je 16 wordt).  Deze gratis verzekering wordt aangeboden door de Provincie Oost-Vlaanderen - met steun van de Nationale Loterij- en is gericht op kleine, spontane en occasionele initiatieven. Let op, voor schade veroorzaakt door vrijwilligers is de organisatie aansprakelijk.