Verkoop van alcohol bij fuiven en evenementen

Het verkoop van alcoholische dranken is onlosmakelijk verbonden aan een fuif.  Dit moet wel met de nodige aandacht gebeuren. Hou volgende vuistregels zeker in acht.

Verkoop van alcoholische dranken aan minderjarigen

Het verkoop van alcohol aan minderjarigen is altijd verboden, ongeacht de locatie waar het evenement plaatsvindt of de aard van het evenement (publiek of privaat).

  • Het is verboden alcoholische dranken te verkopen aan personen jonger dan 16 jaar.
  • Sterke dranken mogen niet verkocht worden aan personen jonger dan 18 jaar.

Zorg er voor dat dit duidelijk vermeld wordt in de fuifzaal. Er zijn banners met deze boodschap beschikbaar in de fuifkoffer.

Verkoop van alcoholische dranken in gemeentelijke fuifzalen

Er is een onderscheid tussen gegiste en gedistilleerde alcohol. In alle gemeentelijke fuifzalen zijn gegiste dranken toegelaten, gedistilleerde dranken (= sterke drank) niet.

Bier, wijn, porto, sherry en martini zijn gegiste dranken en mogen dus geschonken worden op een fuif.

Gedistilleerde dranken zijn: pisang, campari, whisky, gin, jenevers, … . Die dranken bevatten vaak tot 40 % volume gedistilleerde alcohol. Dit zijn dus allemaal sterke dranken.

Wanneer is een cocktail nu een sterke drank?

Meestal bevatten cocktails één of meerdere gedistilleerde dranken. Als die gemengd worden met fruitsap, tonic of cola,…  wordt een mengsel verkregen  met daarin een bepaald volume  alcohol. De grens ligt op 1,2%vol, dus erg laag. Quasi alle samengestelde drankjes met gedistilleerde alcohol zijn sterke dranken. Ook de voorgemixte cocktails zoals Baccardi Breezer of fruitjenevers zijn sterke dranken.

Wat mag wel? wat mag niet?
Alle frisdranken Pisang
Alle bieren campari
Porto Whisky
Sherry Gin
Martini Jenevers
(mousserende ) wijnen Samengestelde dranken met gedistilleerde alcohol
  Bacardi Breezer

 

  • De organisator moet er op toe zien dat er geen (sterke) dranken worden binnengebracht door bezoekers.
  • Dranken mogen enkel in plastieken bekers geschonken worden.