Subsidie vzw

Het gemeentebestuur wil lokale verenigingen uit de jeugd-, cultuur- en sportsector ondersteunen inzake hun verplichtingen betreffende hun rechtspersoonlijkheid.

Voorwaarden

Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, moeten de betrokken verenigingen voldoen aan de algemene voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie in één van volgende subsidiereglementen:

  • Lokaal jeugdwerk
  • Sportverenigingen (basissubsidie sport)
  • Lokale verenigingen uit het sociaal-culturele volwassenwerk en lokale volwassenorganisaties voor amateurkunsten
  • De verenigingen die een nominatieve subsidie ontvangen via een overeenkomst goedgekeurd door de gemeenteraad of via een convenant, komen eveneens in aanmerking voor subsidiëring.

Wat krijg je als vereniging terug

Een vereniging die voldoet aan de vereisten krijgt terugbetaling van volgende uitgaven:

  • publicatiekosten in het Belgisch Staatsblad (max. 2x/jaar)
  • uitgave voor het jaarlidmaatschap bij een organisatie gericht op ondersteuning en begeleiding van vzw's. (max. 100 euro)

Het volledige reglement kan je hier downloaden: Subsidiereglement_ter_ondersteuning_van_de_rechtspersoonlijkheid_van_verenigingen.pdf

aanvraagformulier uitgaven vzw

  • De aanvraag moet binnen het jaar van betaling ingediend worden. Met laattijdige aanvragen wordt geen rekening gehouden.
  • Gelieve ook de verklaring toelage in te vullen, ondertekenen en toe te voegen aan je aanvraag. Verklaring op eer.
  • Heb je nog vragen? Neem dan contact op via vrijetijd@wevelgem.be of 056 43 34 81