Subsidie vzw

Nieuwe wetgeving 2024

Vóór 1 januari 2024 moeten de statuten van jouw vzw aangepast zijn aan de vernieuwde wetgeving.
Wacht dus niet te lang om dit in orde te brengen voor jouw vzw.

Subsidie

Het gemeentebestuur wil lokale verenigingen uit de jeugd-, cultuur- en sportsector ondersteunen inzake hun verplichtingen betreffende hun rechtspersoonlijkheid.

Voorwaarden

Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, moeten de betrokken verenigingen voldoen aan de algemene voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie in één van volgende subsidiereglementen:

  • Lokaal jeugdwerk
  • Sportverenigingen (basissubsidie sport)
  • Lokale verenigingen uit het sociaal-culturele volwassenwerk en lokale volwassenorganisaties voor amateurkunsten
  • De verenigingen die een nominatieve subsidie ontvangen via een overeenkomst goedgekeurd door de gemeenteraad of via een convenant, komen eveneens in aanmerking voor subsidiëring. 

Raadpleeg het volledige reglement

Wat krijg je als vereniging terug

Een vereniging die voldoet aan de vereisten krijgt terugbetaling van volgende uitgaven:

  • Publicatiekosten in het Belgisch Staatsblad (max. 2/jaar)
  • Uitgave voor het jaarlidmaatschap bij een organisatie gericht op ondersteuning en begeleiding van vzw's. (max. 100 euro)

Aanvraagformulier voor terugbetaling | Uitgaven vzw

  • De aanvraag moet binnen het jaar van betaling ingediend worden. Met laattijdige aanvragen wordt geen rekening gehouden.
  • Heb je nog vragen? Neem dan contact op via vrijetijd@wevelgem.be of 056 43 34 81