Rioleringen en grachten

De dienst OI&M staat in voor het beheer, het onderhoud, het vernieuwen en aanleggen van de riolen in Wevelgem. Ook de (huis)aansluiting op deze riolen en het inbuizen van straatgrachten behoort tot dit takenpakket. De dienst staat niet in voor het ontstoppen van rioleringen op particulier domein.

Daarnaast wordt het steeds groeiend probleem van de wateroverlast en de evolutie in de ecologische benadering (gescheiden rioleringen, kleinschalige waterzuivering, bodemerosie, ...) aangepakt. 

  • Het afkoppelen van regenwater is verplicht bij een nieuwe woning, een uitbreiding van een bestaande woning of bij een verbouwing met een vloeropbraak van meer dan 80 %.
  • Sinds 2008 is afkoppeling eveneens verplicht bij de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de straat.

In het zoneringsplan werden zones vastgelegd die bepalend zijn voor het soort rioleringsstelsel en de manier van waterzuivering binnen dit gebied. Naar aanleiding hiervan is de gemeente in 2012 gestart met een systeem van collectieve aankoop en beheer van Individuele Behandelingsinstallaties voor Afvalwater of IBA’s.

Foto van de rioleringswerken met de opengehaalde weg en de rioleringsbuizen aan de zijkant van de weg