Subsidie voor individuele zuiveringsinstallatie

Deze subsidie geldt enkel in niet te rioleren gebied, de zogenaamde rode clusters uit het zoneringsplan, voor bestaande woningen en in geval van huishoudelijk afvalwater. Het is een financiële ondersteuning voor wie door de Vlaamse regelgeving verplicht wordt een individuele zuiveringsinstallatie te voorzien.

OPGELET: de gemeente is vanaf 2012 gestart met het zelf plaatsen van IBA's in een systeem van collectieve aankoop en beheer. Het is aan te raden om eerst hiervoor te informeren. De subsidie geldt niet voor wie gebruik maakt van dit systeem van collectieve aankoop en beheer.

Voorwaarden

De installatie moet vanaf 01/01/2009 over een Benor-keurmerk beschikking.

Kosten

De subsidie bedraagt 1000 euro.