Ontstoppen riolering

Heb je afvoerproblemen en zijn deze problemen afkomstig van het rioleringsnet gelegen op openbaar domein

Je kan contact opnemen met de dienst openbare infrastructuur & mobiliteit die instaat voor het onderhoud van de riolering op het openbaar domein. Die zal de oorzaak opzoeken en zo nodig ingrijpen.

 

Kosten
  •  Indien de verstopping zich voordoet op het openbaar domein, gebeurt de ontstopping gratis.
  • Als tijdens de uitvoering ter plaatse blijkt dat de verstopping zich toch op privaat domein bevindt, worden de nodige kosten doorgerekend aan de aanvrager.