Afkoppelingsbeleid in Wevelgem

Het afkoppelen van regenwater betekent dat het (vuile) afvalwater van het (propere) regenwater gescheiden wordt via een afzonderlijke afvoer, ook op privaat domein. Op de openbare weg spreken we van een gescheiden rioleringsstelsel, waarbij afzonderlijke buizen liggen voor afvalwater en regenwater.

Het afkoppelen van regenwater en afvalwater is verplicht bij nieuwe woningen, grondige verbouwingen en bij woningen gelegen in een straat waar een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd. Bij de aanleg van een gescheiden stelsel in de rijweg en de verplichte afkoppeling, biedt het gemeentebestuur de nodige subsidie.
Subsidiereglement

Hoe een afkoppelingssubsidie aanvragen?

Voor de afkoppelingswerken:

Bezorg ons volgende zaken vóór de uitvoering van de afkoppeling op privaat terrein:

 • Het afkoppelingsformulier, ingevuld en ondertekend
 • Een plan of schets van de bestaande toestand en toekomstige toestand
 • Foto's van de bestaande toestand.


Bezorg deze zaken via:

 • rioleringen@wevelgem.be of
 • T.a.v. Dienst Openbare Infrastructuur en Mobiliteit - Rioleringen
  Vanackerestraat 12, 8560 Wevelgem
   

Na de uitvoering van de afkoppelingswerken:

Na de uitvoering van de werken wordt de subsidieaanvraag aangevuld met:

 • Een ondertekend keuringsverslag waaruit blijkt dat de private waterafvoer conform verklaard wordt. 👉🏻 Het is verplicht om de uitgevoerde afkoppelingswerken te laten keuren. Hiervoor kan je contact opnemen met 'De Watergroep'. De kosten voor de standaardkeuring zijn subsidieerbaar, voor zover het maximumbedrag niet overschreden wordt. Herkeuring, boetes wegens laattijdige keuring of keuring op initiatief van 'De Watergroep', zijn niet subsidieerbaar.
 • De facturen van de uitgevoerde werken door een aannemer of indien je de werken zelf uitvoerde: facturen of kastickets van de aangekochte materialen en een verklaring van eigen uitvoering van de werken. 👉🏻 Let wel: De kastickets moeten op naam van een natuurlijke persoon gefactureerd zijn, niet op naam van een firma of andere.


Bezorg deze zaken via:

 • rioleringen@wevelgem.be of
 • T.a.v. Dienst Openbare Infrastructuur en Mobiliteit - Rioleringen
  Vanackerestraat 12, 8560 Wevelgem
   

Het volledig dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, waarna de subsidie wordt uitbetaald.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

 • 80% van de bewezen kosten, met een maximum van 1000 euro, als er een aansluiting nodig is voor het regenwater
 • 90% van de bewezen kosten, met een maximum van 1200 euro, zonder aansluiting voor het regenwater


Indien de werken volledig in eigen beheer worden uitgevoerd, is er een extra bedrag voorzien, voor zover het maximumbedrag niet overschreden wordt.

 • 100 euro wanneer het gesloten bebouwing betreft
 • 300 euro wanneer het een halfopen of open bebouwing betreft