Ruimen van beken en grachten

       
Zowel rivieren, beken als grachten doorkruisen ons landschap.  Om vervuiling tegen te gaan, worden deze op regelmatige basis geruimd. Afhankelijk van het soort waterloop, gebeurt dit door een andere instantie.

                                

 

- Heb je in jouw omgeving last van slechte afwatering, te wijten aan een vervuilde straatgracht? Onze dienst staat in voor het onderhoud en het ruimen ervan. Neem dus met ons contact op.  
- Zijn de afwateringsproblemen te wijten aan een slecht onderhouden private gracht, dan dienen de aanpalende eigenaars in te staan voor het ruimen en onderhouden ervan.
 - Stel je vervuiling vast van waterlopen van 2° of 3° categorie, dan meld je dit aan de provinciale diensten.
- Het onderhoud van een waterloop van 1° categorie valt onder de bevoegdheid van het Vlaams Gewest.

 

Om te weten binnen welke categorie een waterloop valt, kan je de Atlas der waterlopen raadplegen op onze dienst.  
Ook kan je deze gegevens digitaal bekijken.