Inbuizen van straatgrachten

Grachten spelen een rol in het bergen en infiltreren van regenwater.  Ze hebben ook een ecologische functie. Het dempen, inbuizen of overwelven ervan kan afvoerings- en infiltratieproblemen veroorzaken en het lokale waterbeheerstelsel verstoren. 

Daarom wenst het bestuur deze activiteiten zoveel als mogelijk te ontmoedigen.

Indien omwille van technische redenen het overwelven van een (gedeelte) gracht toch noodzakelijk is, moeten volgende richtlijnen nageleefd worden:

 

 • Voor dergelijke werken moet je in het bezit zijn van een stedenbouwkundige vergunning . Neem hiervoor contact op met de dienst stedenbouw.

  Wanneer jouw aanvraag strookt met de provinciale reglementering, kan  deze behandeld worden. Het is mogelijk dat een aantal voorwaarden  opgelegd worden in jouw stedenbouwkundige vergunning.
 • Vraag de dienst openbare infrastructuur & mobiliteit om de overwelving uit te voeren. Hiertoe kun je de nota voor levering van diensten door het gemeentebestuur reeds gedeeltelijk invullen en ondertekenen. Breng dit formulier, samen met je stedenbouwkundige vergunning mee .

  nota_levering_diensten_gemeente_wevelgem_2014_01_07.pdf  

  Je kan jouw vraag ook digitaal overmaken door het invullen van een nota voor levering van diensten door het gemeentebestuur.

 • De gemeente geeft opdracht om de nodige werken uit te voeren, dit volgens de voorwaarden, opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning. Mogelijks stelt de dienst openbare infrastructuur & mobiliteit hiervoor een aannemer aan.

 • De kosten voor levering van de materialen en uitvoering van de werken worden verhaald op de aanvrager.
 • Na uitvoering van de werken ontvang je een factuur.

Voor het overwelven van baangrachten is de provinciale stedenbouwkundige verordening, goedgekeurd door de provincieraad op 24 april 2008, van toepassing.