Aankondiging van evenementen langs de openbare weg

Vaak worden voor de aankondiging van evenementen (fuif, circus, feest, ...) overal bordjes, affiches en wegwijzers geplaatst. Deze aankondigingen mag je enkel plaatsen als je daarvoor toelating van het college van burgemeester en schepenen hebt. De vergunning kan je aanvragen via het   F- formulier (voor fuiven) of het  O- formulier (voor alle andere evenementen)

 

Praktische voorwaarden:

  • Deze aankondigingsborden mogen niet geplaatst worden op vluchtheuvels of op rotondes. 
  • Ze mogen niet aan verkeersborden, verkeerslichten, wegwijzers, bomen of struiken vastgemaakt worden.
  • Ze mogen in geen enkel geval de verkeersveiligheid in het gedrang brengen.
  • Ze mogen geen schade toebrengen aan het openbaar domein, noch aan private goederen of domeinen.
  • Ze mogen geen gevaar vormen voor blinden en slechtzienden
  • Op de borden moet een verantwoordelijke uitgever vermeld worden.
  • De borden moeten na afloop van de manifestatie onmiddellijk verwijderd worden.
Kosten

gratis

Extra informatie

Opgepast: indien u borden wil plaatsen langs de N8 (Menenstraat, Vanackerestraat, Grote Markt, Kortrijkstraat), moet u een aanvraag indienen bij het Agentschap Wegen en Verkeer, District Kortrijk, Kennedylaan 5, 8500 Kortrijk. Dit is immers een gewestweg.

Gemeentelijke aanplakborden

Ook zijn er 20 gemeentelijke aanplakborden beschikbaar, verdeeld over de 3 deelgemeenten. Deze borden zijn, mits toestemming, gratis te gebruiken voor organisatoren van evenementen die doorgaan in Wevelgem.

meer info