Natuurbescherming

  • Draag bij openluchtevenementen zorg voor de natuur en bescherm het terrein tegen de activiteit van de bezoekers. 
  • Gebruik harde platen (rijplaten) bij zwaar vervoer op onverharde grond. Rij zo min mogelijk met rollend materiaal over het gazon.
  • Leg houten vloeren of rubberen matten op plaatsen waar veel mensen langskomen.
  • Sluit natuurzones waar men niet moet komen af met nadars of herassen
  • Bevestig geen signalisatie aan bomen.
  • Plaats geen zwaar materiaal onder de kruin van de bomen
  • Zorg ervoor dat bezoekers niet door aanplantingen lopen
  • Ruim zeer grondig het terrein achteraf op. Glasresten, klein plasticafval, flesdoppen, … horen niet thuis in het groen of natuur.
  • Hou rekening met broedende vogels op en rond het terrein
  • Neem contact op met de cel groen, indien er bomen of planten moeten gesnoeid worden.