Hoefijzerwerpen

hoefijzerwerpen

Speluitleg

Vanop een afstand van 3 tot 5 m wordt getracht de hoefijzers rond het paaltje te werpen. Ieder hoefijzer dat volledig rond het paaltje terecht komt, levert één punt op.

Je kan bijvoorbeeld man tegen man spelen, ieder met vijf hoefijzers. Je bent de winnaar als je het hoogst aantal hoefijzers rond het paaltje kan gooien. Je kan ook ieder om beurt gooien en degene die het eerst tien punten scoort wint.

Variante speelwijze

Men kan rond het paaltje ook een “blazoen“ (roos) tekenen. De puntenwaarde neemt dan  af naargelang het hoefijzer verder van het paaltje belandt.