L-formulier

Via dit formulier kun je lokalen aanvragen voor jouw activiteit of evenement. Deze aanvraag betekent niet dat de reservatie ook effectief in orde is. Het cultuurcentrum zal nagaan of de aanvraag mogelijk is en of het lokaal beschikbaar is.

De velden met een * moet je verplicht invullen.

Als je het formulier verzendt, krijg je automatisch een kopie van de aanvraag op het opgegeven e-mailadres van de verantwoordelijke aanvrager.

Lees na vanaf wanneer je een zaal kan reserveren: aanvraagperiodes_lokalen.pdf

 Door het invullen van dit formulier verklaart de aanvrager het gebruikersreglement te kennen en er zich naar te voegen.  Het gebruikersreglement kan geraadpleegd worden op www.ccwevelgem.be en www.wevelgem.be. De inrichters van een fuif of danspartij verklaren ook kennis te hebben van de afsprakennota inzake organisatie van fuiven in de gemeente Wevelgem en er zich naar te voegen.

Huidig jaar

Volgend jaar

Kalenderjaar +2

Elke organisatie mag aanvragen insturen voor het huidige kalenderjaar

Wevelgemse organisaties kunnen vanaf 1 tot 15 maart hun aanvragen indienen.

Vanaf 1 april mogen alle organisaties, ook niet-Wevelgemse, hun aanvragen indienen.

Wevelgemse organisaties kunnen elk jaar vanaf 1 tot 30 september lokalen reserveren voor activiteiten die binnen twee jaar plaatvinden:

  • Podiumactiviteiten met publiek in de feestzalen van OC De Stekke en OC De Cerf, de schouwburgzaal van CC Guldenberg en de polyvalente zaal van de Porseleinhallen.
  • Publieksactiviteiten van leden van een erkende Wevelgemse adviesraad
  • Publieksactiviteiten van Wevelgemse onderwijsinstellingen
  • Wekelijkse repetities van plaatselijke amateurkunstenverenigingen
  • Wekelijkse educatieve sessies van organisatoren van volwasseneneducatie.

 Aanvragen buiten deze periodes worden NIET aanvaard.

Wijzigingen

Heb je al een formulier ingevuld en wil je nog zaken wijzigen? Dan kan dit via dit formulier.

Gegevens van de inrichtende organisatie
indien vereniging een rechtspersoon is
BTW-plichtig
Dit rekeningnummer zal gebruikt worden om eventuele waarborgen terug te storten en om eventuele subsidies uit te betalen. 
Indien de aanvrager een rechtspersoon (vzw, bvba, nv of cv) is, dan moet het ondernemingsnummer verplicht ingevuld worden. Zonder ondernemingsnummer is de aanvrager hoofdelijk aansprakelijk voor de facturatie. Het ondernemingsnummer kan steeds opgezocht worden via <a target="_blank" href="http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm">het staatsblad</a> of via <a target="_blank" href="http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html">het KBO.</a>
Gegevens verantwoordelijke aanvrager
Naar dit e-mailadres zal een kopie van de aanvraag gestuurd worden.
Hier vul je de persoon in die gecontacteerd zal worden bij vragen over de reservatie en de facturatie. 
Bij contactpersoon vul je de naam in van de persoon die zal instaan voor de praktische organisatie van de activiteit. 
Gegevens contactpersoon
Hier vragen we de gegevens van de persoon die de praktische organisatie van de activiteit op zich zal nemen. 
Dit zal ook de persoon zijn waarmee onze techniekers contact zullen opnemen naar aanleiding van de activiteit. 
Bij aanvraag van een fuif of danspartij moeten de verantwoordelijke aanvrager en de contactpersoon twee verschillende, meerderjarige personen zijn.
Facturatieadres