Andere fuiflocaties

Private locaties

Er zijn heel wat zalen die privaat worden uitgebaat en waar fuiven is toegestaan.  De nodige afspraken moeten gemaakt worden met de eigenaars van deze locaties.

Tent of openlucht

Bij fuiven in een tent of openlucht is het belangrijk tijdig de geschikte locatie te kiezen. Indien je gebruik wenst te maken van openbaar domein is hiervoor tijdig een toestemming van het 'college van burgemeester en schepenen' nodig. Dit kan via het F-formulier.

Voor deze fuiven is er zeker een afwijking op de geluidsnorm nodig. Ook dit kan aangevraagd worden via het F-formulier.

Algemene opmerkingen voor fuiven in niet-gemeentelijke fuifzalen

  • Melden via F-formulier | Ook voor publieke fuiven in niet-gemeentelijke fuifzalen is er een meldingsplicht. Ook voor deze fuiven moet je een F-formulier invullen.
  • Partyrangers en bewaking | Het inzetten van Partyrangers en professionele bewaking is niet verplicht voor deze fuiven maar is sterk aanbevolen.
  • Safe-Party | Ook het invoeren van het Safe-party systeem is niet verplicht voor fuiven in niet-gemeentelijke fuifzalen maar is sterk aanbevolen.  Dit kan wel opgelegd worden door de eigenaar van de locatie of door het college van schepenen en burgemeester.
  • Afwijking geluidsnorm | Afhankelijk van de locatie moet er een afwijking op de geluidsnorm aangevraagd worden. Vraag de eigenaar tijdig of dit nodig is. Deze afwijking moet steeds aangevraagd worden bij fuiven in een tent of in openlucht.  Een afwijking kan je aanvragen via het F-formulier.